04. června 2009

Zimbabwe: „Boj proti choleře musíme vyhrát!“

Povědomí o choleře se zvyšuje
„Když projíždíte vesnicemi, vidíte, že lidé rychle pochopili, jak se cholera šíří a jak se lze vyvarovat nákazy. V mnoha místech si lidé nepodají ruku, ale zdraví se zaťatou pěstí,“ vypráví své zážitky z cholerových oblastí Zimbabwe ředitelka australské CARE Julia Newton-Howes. „Ovšem dokud lidé budou chodit pro pitnou vodu do řeky a na toaletu do křoví, zůstanou infekcí ohroženi. Onemocnění se vyskytuje zřetelně více u žen než u mužů. Ženám totiž tradičně náleží nošení vody.“

CARE Česká republika219619502/0300 – ČSOB

Pohřební rituál
Druhým zdrojem nebezpečí nákazy cholerou jsou pohřby. Tradice velí uctít mrtvé tím, že jsou vystaveni na marách bez zakrytí. Porušit tento zvyk vede u mnoha rodin v Zimbabwe k silné nespokojenosti. „Setkala jsem se se sociálním pracovníkem, kterému naprosté vyčerpání bylo vidět na očích. Osobně se zúčastňoval pohřebních obřadů, aby se ujistil, že pohřední vak nebude otevřen,“ pokračuje Julia Newton-Howes.

Dvojí ohrožení hladem
Zimbabwe trpí závratnou inflací. V důsledku toho je mnoho lidí bez práce a hladoví. Hospodářská krize vede ke zvýšené mobilitě obyvatelstva, což ve svém důsledku podporuje šíření cholery. „Přes pět milionů lidí, téměř polovina země, je závislých na potravinové pomoci. A právě shromaždiště při masovém rozdělování bývají často semeništěm infekce,“ objasňuje Fridah Kalumba, zástupkyně vedoucí CARE v Zimbabwe. Tohoto shromáždění je ale také možné využít jako to dělá CARE. Během rozdělování potravin CARE věnuje velkou péči objasňování preventivních hygienických pravidel a vzdělávání obyvatelstva ohledně způsoby šíření cholery a jak se jí vyhnout.

Pomoc CARE v Zimbabwe
CARE je se svými projekty v Zimbabwe přítomna od r. 1992. V současnosti poskytuje ve spolupráci s OSN v rámci světového programu pro obživu potravu 900 000 lidem měsíčně. Při prevenci cholery spolupracuje CARE dlouhodobě se 600 pracovníky provincií Masvingo a Midlands na budování vodních zdrojů, šíření hygienické osvěty a zajištění přídělu hygienických balíčků pro půl milionu obyvatel.

Váš dar ve výši 320 Kč  zajistí jedné rodině tablety na úpravu pitné vody na jeden měsíc!

 

Zpátky k přehledu