11. ledna 2015

Zima v Jordánsku a Libanonu zhoršuje situaci syrských uprchlíků

Amman, Jordánsko (08.1.2015) – Situace syrských uprchlíků, kteří utekli před násilím ve své vlasti, se po náporu zimní bouře ‘Huda’, také nazývané ‘Zeina’, výrazně zhoršila.

Minulou středu klesly teploty pod bod mrazu a temné mraky, které se přehnaly přes Libanon a Jordánsko, přinesly silný vítr, déšť a krupobití. Nejen v horských oblastech v Libanonu, ale také v Ammánu a dalších městech na severu Jordánska, napadl sníh.

10904555 10152938165702159 3607799554417792738 o‘Pro uprchlíky, kteří zde žijí ve velmi složité a nejisté situaci, to je další rána,’ říká Gareth Richards, ředitel CARE Libanon. ‘Miliony lidí uprchly před konfliktem v Sýrii jen s pár věcmi, co měli na sobě. Nyní musí čelit krutosti zimy, což ještě více ztěžuje již beztak nesnesitelné podmínky, ve kterých zde uprchlíci žijí. Slyšeli jsme zprávy o tom, že na podchlazení zemřely dvě děti v údolí Bekaa a tři další v oblasti Qalamoun na severu země.’

Zatímco média hovoří o vysoké poptávce po potravinách a pohonných hmotách, mnoho uprchlíků, s nimiž se setkali zaměstnanci CARE, řeklo, že neměli finanční prostředky na to, aby si před příchodem bouře nakoupili zásoby potravin. ‘Není to chyba nedostatečné přípravy na příchod této zimy,’ říká Richards. ‘Rodiny prostě nemají peníze na nákup potravin či pohonných hmot, ani na opravu provizorních přístřeší. Potřebují větší pomoc- to je pravda – jenže je třeba také si uvědomit, že financování pomoci v této krizové situaci je velmi nedostatečné.’

10896153 10152938166182159 9094562283927430352 o-2V prosinci OSN vyzvala dárce k finanční pomoci pro kombinovanou humanitární akci v roce 2015. Odhadovaná potřeba je nejméně 8,4 miliardy dolarů. V roce 2014 při podobné výzvě chybělo 46% financí na splnění cíle. Humanitární organizace zůstávají i nadále závislé na finančních prostředcích poskytovaných mezinárodním společenstvím.Více než 3,4 milionu Syřanů hledá útočiště v sousedních zemích, a to hlavně v Libanonu, Turecku a Jordánsku. Už více než třetina syrského obyvatelstva byla vysídlena tímto konfliktem. Krize v Sýrii je považována za největší humanitární krizi za posledních třicet let.

Mnoho uprchlíků našlo úkryt ve stanech, nedokončených stavbách a přístřešcích. Tedy v prostorech, kde jsou vystaveni nepřízni zimního počasí. CARE pracovníci v celém regionu byli schopni pomoci velkému množství uprchlíků, přesto je nezbytné zajistit více finančních prostředků k tomu, aby se mohlo pomoci i dalším.

10903827 10152938166212159 5603135695905355325 oAyesha je svobodná matka pěti dětí a syrská uprchlice. Spolu s dětmi žije v jedné místnosti v severním Libanonu. ‘Voda tu na nás kape ze stropu. Okna nemají žádné sklo, voda z venku teče přímo do místnosti.’ Ayesha se musí postarat o celou svoji rodinu, a stejně jako mnoho dalších uprchlíků zoufale hledá jakékoli zdroje příjmu. ‘Je zde velmi chladno, ale nemáme žádné topení. Všechno co máme, je jen jeden druhého!’

Mohammad Sami žije spolu s manželkou a pěti dětmi v jednom pokoji v severním Libanonu. Nemají topení, jsou bez práce a jakéhokoliv příjmu. Mohammedovi se nepodařilo rodině koupit ani koberec ani matrace a proto spí jeho sedmičlenná rodina na dvou malých matracích. ‘Jediné co bych si teď přál, je topení pro mé děti,’ říká Mohammed. ‘Nemám ho ale za co koupit, a tak se zde všichni snažíme zahřát tak, že sedíme velmi blízko u sebe na našich dvou matracích.’

10926348 10152938166187159 2273161282750996229 oMousa, který žije se svou rodinou ve městě Irbid, v Jordánsku, se během našeho rozhovoru pokouší kusem plechu překrýt rozbité okno a ochránit tak rodinu před deštěm a sněhem. Sousedé mu půjčili plynový kotel a tak se Mousa díky štědrosti sousedů pokouší udržet rodinu v teple. Konflikt mu už jedno dítě vzal. ‘Musím chránit zbytek mých dětí. Deset se nás tiskne kolem jednoho ohřívače.’

Další uprchlíci, tak jak Rafíka, jsou odkázáni na palivové dřevo. Ale ve vlhku a chladu starého skladiště, kde tato šestičlenná rodina žije, to nestačí. ‘Já opravdu jen chci, aby moje rodina byla v teple. Jenže prší tu tak silně, že všechno dřevo navlhne a nedá se s ním topit.’

Zaměstnanci CARE Libanon momentálně rychle posuzují situaci a nejnaléhavější potřeby uprchlíků v severním Libanonu a oblasti Chouf, a připravují žádost o naléhavé finanční dary na okamžitou pomoc pro ty, kteří byli bouří zasaženi nejvíce – na přikrývky, oblečení, ohřívače a lépe vyhovující bydlení.

Reakce CARE na krizi v Sýrii :
Životy zachraňující pomoc, kterou organizace CARE poskytla syrským uprchlíkům a jejich hostitelským komunitám v Jordánsku, Libanonu a Egyptě, a lidem zasaženým krizí v Sýrii, již pomohla více než 290.000 lidem. V Jordánsku CARE poskytuje krizovou pomoc v podobě hotovosti, která umožňuje uprchlíkům uhradit náklady na základní životní potřeby, včetně podnájmu, léků a potravin. CARE také pomáhá s často životně důležitým zdrojem informací o tom, jak a kde mohou uprchlíci získat další zdravotní, právní a sociální podporu a poskytuje také psychosociální pomoc pro ženy, muže i děti. CARE Libanon opravuje vodovodní potrubí a kanalizaci, poskytuje zdravotní školení, spolupracuje s místními zastupitelstvy s cílem zlepšit pro uprchlíky, stejně jako pro hostitelské komunity, zásobování vodou a kanalizaci. Syrští dobrovolníci, kteří jsou sami uprchlíci, jsou nedílnou součástí reakce CARE na krizi v Sýrii. Společně s jordánskými a libanonskými dobrovolníky pomáhají při organizaci a přípravě distribucí základních potřeb. CARE Turecko poskytuje humanitární pomoc uprchlíkům z Koban, Sýrie.

Během zimních měsíců pomáhá CARE rodinám v Jordánsku a Libanonu připravit a vyrovnat se s chladnou zimou, distribuuje dary ve formě hotovosti, tepelné ohřívače, palivové poukázky, přikrývky a matrace. CARE Egypt začala mezi uprchlíky zvyšovat povědomí o sexuálním vykořisťováním a dalších formách genderového násilí, aby tak uprchlíci byli lépe chráněni před jakoukoli formou zneužívání. Naše podpora rodinám postiženým krizí v Sýrii je založena pouze na základě humanitárních potřeb, bez ohledu na náboženství, politickou příslušnost nebo etnický původ.

O CARE:
Organizace CARE byla založena v roce 1945, a dnes je jednou z vedoucích humanitárních organizací bojujících s globální chudobou, a poskytujících pomoc při mimořádných událostech. CARE klade zvláštní důraz na práci s chudými dívkami a ženami, protože pokud se tímto umožní rozvíjet jejich potenciál, mají moc pozvednout z chudoby celé rodiny a komunity. CARE působí v Jordánsku od roku 1948. CARE Jordánsko má rozsáhlé zkušenosti s prací s uprchlíky, poskytuje různé školení pro zlepšení živobytí, finanční pomoc rodinám v nouzi, či psychosociální podporu iráckým uprchlíkům od roku 2003.

Kontakt pro Média:
Mary Kate MacIsaac: MaryKate.MacIsaac@jo.care.org; + 962 (0) 77 848 8747
Mahmoud Shabeeb: Mahmoud.Shabeeb@jo.care.org; + 962 (0) 77 840 3331

Zpátky k přehledu