02. září 2015

Zemětřesení v Nepálu: Zasadit semínko naděje

Lidé se mě často ptají, jak se dá co nejlépe pomoci těm, jejichž životy byly zasaženy těžkými katastrofami nebo krizemi. Díky mým dlouholetým zkušenostem vím, že největší pomocí je dát těmto lidem šanci na to, aby sami změnili své vlastní životy.

unnamedPotravinová bezpečnost bez závislosti
Přesně s tímto názorem jsem začal s CARE v Nepálu pracovat jako expert na výživu. V oblasti bezpečnosti potravin vždy musíme pracovat v dlouhodobém horizontu. Ovšemže je důležité pomoci lidem v akutní krizi, ale stejně tak je důležité zajistit, že se na naší pomoci nestanou závislí, a v budoucnu se nepropadnou do ještě větší chudoby.

 Jsou to právě letní měsíce, kdy v Nepálu zemědělci musí zasít, aby další rok měli co sklidit. Pokud toho však kvůli konfliktu nebo přírodní katastrofě nejsou schopni, v následujícím roce mají velké potíže s uživením svých rodin, a zároveň tím trpí i ostatní lidé, kteří na trhu nenacházejí dostatek potravin. Odborníci na výživu se právě teď v Nepálu snaží takovému scénáři zabránit.

Nové živobytí
Klima v Nepálu se region od regionu výrazně liší. V současné době je většina zemědělců v zemi téměř zcela závislá na pěstování rýže. Tento stav potřebujeme urychleně změnit. Po katastrofách, jakou bylo například nedávné zemětřesení, lidé ztrácejí nejen svá rýžová pole, ale i celé své rodinné živobytí. Zemi hrozí nedostatek potravin. Cílem je, aby zemědělci pochopili, že je nutné sázet a pěstovat více druhů rostlin.

 CARE distribuovala v Nepálu kromě semen rýže i semena zeleniny a prosa a umožňuje tak zemědělcům začít s bohatší a různorodější úrodou.

Kromě toho prosazuje CARE v Nepálu program ‘Peníze za práci’ (Cash for Work), jimž podporuje zemědělce finanční hotovostí i technickým vybavením a dává jim prostředky nezbytné k tomu, aby na budování svého nového živobytí pracovali sami. V Nepálu je také důležité používání hybridních semen, které vznikají křížením různých druhů. Cílem je dosažení lepší kvality produktů a vyššího výnosu. Přechodem na pěstování těchto hybridů se moje rodná Bangladéš stala zcela soběstačnou v produkci rýže.

Viděl jsem na vlastní oči jak je zemědělství v Nepálu obtížné, ale i to, jak místní zemědělci a celé komunity přes nepřízeň osudu těžce pracují na budování lepší budoucnosti. Nyní je na nás, abychom je v tom podpořili.

Kabir Ekramul je expert CARE na výživu momentálně pracující v Nepálu. Kabir má po celém světě dlouholeté zkušenosti v oblasti bezpečnosti potravin.


Informace o zemětřesení v Nepálu
25. dubna 2015 v 11:46 hodin zasáhlo Nepál zemětřesení o síle 7,8 stupňů.
Více než 9000 lidí zahynulo, a více než 23 000 jich bylo zraněno. Stovky tisíc lidí ztratily své domovy a celé vesnice byly srovnány se zemí spolu s budovami starými několik století.
 Silné otřesy byly zaznamenány znovu 12. května 2015 a vyžádaly si životy více než 200 lidí, a více než 2500 jich bylo zraněno. CARE v Nepálu podporuje více než 90 000 obětí této katastrofy nouzovým přístřeším, vodou, hygienickými potřebami, potravinami, zdravotnickou péčí a budováním bezpečných útočišť pro ženy.

Zpátky k přehledu