01. listopadu 2018

Zachraňte je před hladem

Darujte 750 Kč a zachraňte před hladem těžce podvyživené dítě ve východní Africe. Balík pomoci CARE můžete poslat on-line. Váš dar má cenu života.

Děti ve východní Africe a jejich rodiny nemají dost jídla, protože velké oblasti v Somálsku, Etiopii, Jižním Súdánu a Jemenu postihlo sucho a neúroda. Sucho, které jsme zažili i my v České republice, tu vyhladilo celá stáda a způsobilo, že je pitná voda velké části obyvatel nedostupná. Voda je tu často kontaminovaná zárodky cholery a jiných nemocí. Proto mají děti jen malou šanci, že se dožijí pěti let. Jejich maminky je nedokáží dostatečně kojit – samy totiž nemají dost jídla ani pro sebe. Díky vaší štědrosti však dokáží podvýživu a nemoci překonat.

Jen málo stačí, aby děti nemusely hladovět. Pomozte je prosím svým darem nakrmit. Přispějte na balíky pomoci CARE.

CARE je jednou z největších humanitárních organizací na světě. Také díky štědrosti dárců mohla CARE v roce 2017 podpořit více než 63 milionů lidí v 93 zemích světa. Po celém světě pomáhá k soběstačnosti lidem v nouzi, zasaženým přírodními katastrofami, ozbrojenými konflikty a extrémní chudobou. Zaměřuje se zejména na pomoc ženám a dívkám. Organizace CARE byla založena v roce 1945 v USA a už v roce 1946 začala zasílat do poválečné Evropy včetně Československa balíky s potravinovou pomocí. Více o poválečné historii CARE v Československu si můžete přečíst zde a také si prohlédnout fotografie s Janem Masarykem či Hanou Benešovou.

Dnes můžeme lidem v nouzi pomáhat také my. Jménem CARE ČR děkujeme, že nás podporujete.

Zpátky k přehledu