10. července 2018

Výroční zpráva CARE ČR 2017

Vážení přátelé CARE,

přinášíme vám naši výroční zprávu za rok 2017, kterou si můžete stáhnout zde:

Úvodní slovo ředitele

Kdybych měl rok 2017 shrnout do pár vět, musím začít návštěvou uprchlického tábora Rhino v Ugandě, kde česká CARE už třetím rokem pomáhá jihosúdánským uprchlíkům. Vyslechl jsem si zde mnoho emotivních příběhů. Ženy, které z Jižního Súdánu utekly s prázdnýma rukama, mohou nyní s naší pomocí drobně podnikat. Ať už jde o vyšívání, hospodaření nebo výrobu čehokoli, čím si zajistí obživu. Z toho mám velkou radost.

Hovořil jsem také s hendikepovanými ženami v Gruzii, které mají díky české pomoci kde pracovat. Tato soběstačnost pro ně hodně znamená a já jsem rád, že sociální podniky, které jsme pomohli založit, budou fungovat dlouhodobě, i po skončení projektu. „V okolí nejsou pracovní příležitosti. Moc mi pomohlo, že jsem díky CARE získala zaměstnání a obživu,“ řekla mi s optimismem ve tváři paní Aza, žena s postižením, která byla donucena za smutných okolností uprchnout z Abcházie. Její rodina našla v Gruzii nový domov, důležitý nejen pro její čtyři vnoučata, o kterých mi také vyprávěla.

V loňském roce jsme s vaší důvěrou podpořili změny v životech mnoha lidí ve světě. S pevným přesvědčením, že zajištění základní potravy a vody v krizi východní Afriky, důstojných podmínek pro rodiny a jednotlivce na útěku v Jordánsku, podpora k soběstačnosti a zlepšení postavení žen v Gruzii a Ugandě, může změnit každý den a každý osud.

Předkládáme vám „knihu“ plnou silných příběhů roku 2017, jako je i ten Azin. Děkujeme vám, že tyto příběhy svými příspěvky a granty – jednotlivců, firem a institucí – pomáháte vytvářet. Slibuji, že v našem úsilí nepolevíme a budeme s vámi sdílet vděk za to, že osudy nejen těchto lidí nejsou zapomenuty.

Děkuji vám, že pomáháte s námi.

 

Ing. Jan Koubek Kejzlar

Ředitel CARE Česká republika

Zpátky k přehledu