04. července 2017

Výroční zpráva CARE ČR 2016

Projekty CARE pomohly v roce 2016 po celém světě více než 80 milionům lidí.

Už 70 let pomáháme všude tam, kde je to potřeba. Humanitární a rozvojová činnost organizace CARE by nebyla možná bez pomoci našich dárců. Najdou se mezi nimi i lidé, kteří pamatují vznik naší organizace v roce 1946, protože byli mezi prvními příjemci pomoci, která tehdy směřovala do Evropy strádajícím lidem po druhé světové válce.

Dnes můžeme my pomáhat tam, kde lidé hladoví, ať už je to Nepál, který se stále ještě vzpamatovává ze zemětřesení v roce 2015, či Sýrie, kde již šest let zuří nelítostný konflikt, který tisíce lidí připravil o domov i nadějné vyhlídky na budoucnost. V obou zemích česká CARE pomáhala i v roce 2016: v Nepálu jsme budovali vodovody a pomáhali s výstavbou domů, v Sýrii jsme dodávali potravinovou pomoc obléhanému městu Aleppo, jež se v roce 2016 ocitlo na hranici vyhladovění. Koncem roku 2016 se navíc prudce zhoršila situace ve válkou zmítaném Jižním Súdánu a v zemi propukl hladomor. Vyhlášení hladomoru je pokaždé jednou z nejhorších zpráv, protože předchází zprávám o obrovských ztrátách na lidských životech. I proto jsme na pomoc hladomorem postiženému Jižnímu Súdánu okamžitě vyhlásili sbírku. Do konce roku 2016 se nám podařilo vybrat několik set tisíc korun a sbírka pokračuje i v roce 2017. Pomoc Jižnímu Súdánu přitom navazuje na dlouhodobou českou podporu jihosúdánských uprchlíků v Ugandě. V uprchlickém táboře Rhino druhým rokem stavíme pro nejchudší a nejohroženější osoby přístřešky a latríny, ženám a dívkám navíc poskytujeme hygienické balíčky.

CARE v Jižním Súdánu. Foto: Josh Estey/CARE

Ženy a dívky hrají významnou úlohu i v rozvojových projektech CARE. Česká republika pomáhá hendikepovaným ženám v Gruzii k lepším pracovním příležitostem, a zlepšuje tak jejich životy. Ženám se věnujeme také v Etiopii, kde jednak odstraňujeme ničivé následky dlouhého sucha a jím způsobené neúrody, a také zde podporujeme emancipaci a ženská práva.

Předkládáme vám výroční zprávu plnou příběhů s dobrým koncem.

Příběhy lidí, kterým CARE pomáhá, končí dobře díky vám – našim podporovatelům: jednotlivcům, firmám i institucím.

Bez vás bychom nic z uvedeného nedokázali. Za to vám patří náš obrovský dík.

Zpátky k přehledu