17. října 2018

Virtuální výstava fotografií: neznámá historie pomoci USA Československu po druhé světové válce

Představujeme vám pět fotografií, které dokumentují pomoc CARE Československu po druhé světové válce.

Foods virtually unobtainable in Czechoslovakia today - including coffee, chocolate, rice, milk and meat - reach this old lady in a CARE package from America. Anna Kolarova, Postupice, near Benesov, is 82 years old. She lives alone and works as a charwoman in a neighborhood savings bank. To her, on her small income, a CARE package is like a gift from Heaven. CARE, a non-profit organization, has a new, improved food package, now being delivered in Czechoslovakia at a complete cost of $10. Woolen fabric, blanket and knitting wool packages are also available at the same cost, through CARE, 50 Broad Street, New York.

V letech 1946–1950 rozdala CARE v Československu přes 170 000 balíků. Dobová hodnota potravinového balíku byla 500 československých korun, průměrná mzda tehdy činila 4000 Kčs. V krizovém roce 1947 byla CARE v Československu nejvýznamnějším zahraničním dárcem. 

 

 

The recipient of the 50,000 CARE package to be delivered in Czechoslovakia is the family of Frantisek Berger of Praha-Brevnov. Berger and his seven children are all tubercular. Daniel Benedict, CARE Chief of Mission in Czechoslovakia, who delivered the CARE package to this needy family is pictured with the Bergers and four of their children - three others are in a tuberculosis sanatorium. The need for outside aid is great throughout Europe. Personalized help may be given to relatives and friends in Czechoslovakia and 13 other countries through CARE, non-profit, government-approved organization. CARE food and textile packages cost only $10 and delivery is guaranteed.

Devítičlenná rodina Františka Bergera z pražského Břevnova obdržela od CARE jubilejní 50 000. balík pomoci. Všech sedm Bergerových dětí trpělo po válce tuberkulózou. Ředitel československé pobočky Daniel Benedict jim na fotografii předává dvacetikilový balík s potravinami. 

 

 

Vláda ČSR prodloužila o další rok platnost dohody s americkou společností CARE. Dohodu podepsal ministr zahraničí ČSR Jan Masaryk a vedoucí mise CARE pro Československo Daniel Benedict. Vláda Československé republiky prodloužila o další rok platnost dohody, kterou uzavřela s americkou společností CARE. Ministr Jan Masaryk ocenil při této příležitosti dosavadní výsledky činnosti CARE a připomněl že činnosti společnosti CARE bude v nastávajícím období v důsledku neúrody ve zvýšené míře zapotřebí. Na snímku ministr Masaryk podepisuje příslušný dokument. Vlevo opřený o stůl stojí šéf mise CARE pro Československo Daniel Benedict. *dobový text*

Československá vláda prodloužila v roce 1947 platnost dohody s CARE o další rok. Dohodu podepsal ministr zahraničí Jan Masaryk a ředitel CARE ČSR Daniel Benedict. Masaryk při této příležitosti ocenil činnost CARE a připomněl, že pomoc organizace bude kvůli neúrodě potřeba ještě víc než dřív.

 

 

Mrs. Hana Benes, wife of the President of Czechoslovakia, talks to some American "Silent Guests" at the Central Children's Home. Their 100 CARE food packages were presented on behalf of the American Silent Guest Committee, which raised funds throughout the United States for the purchase of CARE packages to be distributed among the needy in 14 European countries. Individuals may aid friends and relatives by sending any of teh various types of CARE food and clothing textile parcels. Complete cost is $10 and delivery is guaranteed. Order from CARE, 50 Broad Street, New York.

Na 145 sirotků z Ústředního dětského domova hlavního města Prahy mělo ve čtvrtek 4. prosince 1947 radostný den. Při slavnostní nadílce dostali od CARE balíky s potravinami a oděvy. Hezké Vánoce přišla dětem popřát i manželka prezidenta Hana Benešová (na snímku).

 

 

V universitní knihovně v Praze odevzdal 17. srpna 1949 generální ředitel cooperativy CARE Paul Comly French, doprovázen ředitelem mise CARE pro Československo Herbertem Lassem první zásilku vědeckých knih z programu knižních darů CARE, do rukou ředitele národní a universitní knihovny Dr. F. Závady. Odevzdání knih byli přítomni zástupci ministerstva zahraničních věcí, zástupcové ministerstva školství, věd a umění a v zastoupení děkana lékařské fakulty Karlovy university, univ. prof. Dr. Františka Kostečky. Zásilka vědeckých knih, určených národní knihovně obsahuje 63 nejnovějších vědeckých knih z oboru lékařství. Další zásilka knih z oboru technických věd je již ne cestě a je určena pro knihovnu vysokých škol technických v Bratislavě. *dobový text*

Paul Comly French, generální ředitel CARE, předal v srpnu 1949 Univerzitní knihovně v Praze zásilku vědeckých lékařských knih. Knižní dar převzal ředitel knihovny, akce se účastnili zástupci z ministerstev a Karlovy univerzity. Další knihy z oboru technických věd putovaly do knihovny Vysokých škol technických v Bratislavě.

 

Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze.

 

Foto: ČTK/Novák Rostislav, ČTK/Novák J., ČTK/Rublič Jiří, archiv CARE

Výstavu si mohli v říjnu prohlédnout návštěvníci panelové debaty v Senátu PČR

Foto: Jan Koubek Kejzlar/CARE a Veronika Hadravová/CARE

Zpátky k přehledu