26. července 2018

Váš dar pomáhá v Etiopii hned několikrát!

Paní Dorite (70 let) žila ještě před nedávnem v naprosté chudobě. Její rodina přišla během dlouhého období sucha o dobytek a na vyprahlém poli se nedařilo vypěstovat dost plodin. Díky štědrosti dárců od CARE získala ovci. Byla také proškolena v tom, jak se v suchých obdobích o své ovce nejlépe postarat.

Dnes už má malé stádo, které jí poskytuje dostatek mléka a masa, aby uživilo celou její rodinu a její děti nestrádaly hladem. Ale co víc: jehňátka, která se ovcím narodí, Dorite dále daruje potřebným rodinám ve vesnici!

Malá pomoc od jednoho dárce se tím několikrát znásobí a dává obživu celé vesnici. Dorite je vděčná za laskavou podporu, které se jí dostalo od českých dárců. Teď si díky ní může dovolit pomáhat ostatním sama.

Bereket, šestiletá vnučka paní Dorite, pomáhá babičce starat se o ovce.

Fotografie: Josh Estey/CARE

Zpátky k přehledu