18. srpna 2016

Tři sta šedesát pět dní a pořád dál… Příběhy odvahy a odhodlání

Tři sta šedesát pět dní a pořád běží dál. Válka v Jemenu stále není u konce. Většina obyvatel státu žije na hranici chudoby a nezbývá jim než dál snášet útrapy války. Přesto nepřestávají doufat v lepší zítřky. Podobně statečná srdce najdeme i mezi zdejšími pracovníky CARE.

Tři měsíce předtím, než konflikt v Jemenu vyeskaloval, uvažovala Hana vážně o tom, že ze země odejde. Nebyla zdaleka sama. Mnozí chtěli před hořkými důsledky války z Jemenu utéct. Ale kam? Představa, že by se stali uprchlíky někde v cizině, nikoho nelákala.

„Sledovali jsme hrůzy, co se děly Syřanům – čekal by nás podobný osud, kdybychom opustili svou zem,“ říká Hana, která v jemenské CARE pracuje jako pomocná projektová manažerka.

Když válka vrcholila, Hana se zasnoubila a provdala. Byl to její způsob, jak říct: „Mám svůj život a nedovolím, aby ho ovládala válka.“ Spolu s podobně smýšlejícími mladými udělala něco neslýchaného. Skupinky mladých lidí rozběhly ve městě Saana kampaň zaměřenou na muže i ženy. Cíle měli dva: vyzrát na nedostatek paliva a dát ženám pocit nezávislosti.

Nejednoho rána přišla Lina, která se stará o chod kanceláře jemenské CARE, do práce s červenýma, opuchlýma očima a bolestí hlavy. Podobně jako ostatní v noci nezamhouřila oka. Opakované nálety a výbuchy na město ji celou noc budily. S každým výbuchem se dům otřásl v základech, dveře i okna se rozlétly dokořán. Lina se naučila předstírat, že je silná a zvládá všechen ten stres. Nad vodou ji drží rodina. „Musím být silná, už jen kvůli mé matce,“ říká Lina.

Bušra, která je vedoucí pobočky CARE na severu země, přišla při bombardování města Haradh o dva členy své rodiny. Byl to nejbolestnější okamžik jejího života. Několik měsíců měla pocit, že nemá pro co žít. Nic ji nedokázalo rozveselit. Ale záviselo na ní patnáct členů rodiny, protože v té době byla jediná, které se podařilo udržet zaměstnání. V ten okamžik si řekla: „Musíš být silná a ukázat, jakou máš odvahu.“ A coby silná a statečná žena dokázala Bušra odvádět skvělou práci a pomáhat lidem postiženým krizí. Pomoc lidem v nouzi jí pomohla překonat vlastní krizi.

Mnoho našich kolegů vnímalo, že jim sílu a odvahu pokračovat dodává rodina. Nejslabší a nejzranitelnější člen rodiny se často stane zdrojem této odvahy pro ostatní. Hanin manžel, Linina matka, Bušřin syn a tak dále – to oni ženám v CARE dodávaly kuráž a naději, když ji potřebovaly nejvíce. A ještě jednu věc mají všechny tři ženy společnou – všechny předvádějí během války vrcholné výkony a odvádějí v CARE skvělou práci. CARE má mezi svými pracovníky jedny z nejodvážnějších lidí na světě, kteří i po 365 dnech války neúnavně dál usilují o to pomoci ohroženým lidem na úkor svého vlastního pohodlí a bezpečí.

Zpátky k přehledu