27. července 2017

Tlumočnice asistuje uprchlíkům v Řecku. Někdy i u porodu.

Umíte si představit, že se ocitnete v nemocnici, kde na vás lékaři mluví jazykem, kterému nerozumíte?

Mnozí syrští uprchlíci takové situaci v Řecku čelí každý den. Naštěstí je tam ale Andrianna, sociální pracovnice a tlumočnice pracující pro PRAKSIS, partnerskou organizaci CARE v Řecku. Jejím úkolem je doprovázet uprchlíky na lékařské vyšetření.

„Jednou jsme do nemocnice doprovázeli těhotnou ženu a byl to opravdu velmi naléhavý případ. Lékař se rozhodl pro císařský řez. Vzpomínám si, že jsme s ní zůstali až do konce a navzdory všemu stresu a strachu, který tam tehdy vládl, je toto dnes jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek na práci na tomto projektu.

Její manžel tam tehdy s ní nemohl být a ona mě v jednom momentě objala a řekla: „Ty jsi teď moje rodina.“ Děkovala nám a já nedokážu popsat, co jsem tehdy cítila. Mám obrovské štěstí, že mohu pracovat na tomto projektu CARE a být svědkem momentů, jako byl právě tento.“

Andrianna tlumočí uprchlíkům u lékaře. Foto: Vangi/CARE

 

CARE už 70 let pomáhá lidem v nouzi. S přílivem uprchlíků do Evropy začala organizace poskytovat nouzovou pomoc uprchlíkům, kteří uvízli v Řecku. Projekt je financován Evropskou komisí a vede jej nizozemská pobočka CARE.

Zpátky k přehledu