05. listopadu 2012

Tisíce dětí potřebují strážného anděla!

Na kost vyhublé kůzle si vykračuje po dvoře jednoho z domů ve východním Čadu a pokouší se dosáhnout na proso ležící na dně kbelíku. Dvouletý Ibrahim sedí na zemi a velkými doušky pije vodu ze šálku velkého jako jeho hlavička, který musí pevně držet oběma ručkama. Když dopije, spokojeně se zasměje. Ibrahimova vitalita a neutuchající úsměv jsou až zarážející – jeho tělíčko je vyhublé, svaly skoro žádné, na hlavě pár vlásků a v obličeji vypadá starší. Ibrahim se postaví, komicky začne mávat rukama ve vzduchu a běhat okolo, aby odehnal kozičku, která se stále snaží dostat k drahocennému prosu. Pak odkráčí za dvůr a vyprázdní ze svého tělíčka všechnu vodu, co právě vypil. Je těžké určit, zda Ibrahimův průjem a dehydratace vedly k jeho podvýživě, nebo naopak. ‘Má průjem už dva možná tři měsíce,’ vysvětluje jeho matka Fatima Abbakar-Gedala (30). ‘Nedávno jsem s ním byla u doktora, ten ho prohlédl a dal mu nějaké léky, ale ty už došly.’ Fatima by ráda vzala Ibrahima do nemocnice znovu, to však znamená podstoupit s ním 30kilometrovou cestu pěšky.

Čadské rodiny, podobné té Fatimině, mají jen velmi omezené zdroje obživy. Kdysi jim tradiční způsob života v tomto izolovaném koutu střední Afriky dovoloval přežít. Dnes žijí v nejistotě a stálém nedostatku. Klimatické podmínky se mění a deště jsou stále více nepravidelné. Práh chudoby je v této oblasti již na samé hranici života a smrti. Pokud jeden z faktorů zajišťujících přežití selže, vše ostatní se zhroutí.

Fatima se o rozdělování potravin, které v této oblasti zajišťuje CARE, dozvěděla pozdě. Přesto se jí podařilo zaregistrovat se, a získat tak stejný přísun potravin jako jiné hladovějící rodiny. S přídělem obilovin od CARE má zajištěnou stravu pro Ibrahima i celou svou rodinu na více jak šest měsíců, jinak by musela prodat své dvě kozy.

Na druhé straně čadské hranice leží Niger, kde je podobně kritická situace – každým dnem se tato země propadá do stále hlubší potravinové krize. Katastrofální kombinace neúspěšné úrody, imigrantů z problémových sousedních zemí a rostoucí ceny potravin vystavila více než 5,4 milionu obyvatel Nigeru hladu a nejméně 1,3 milionu uvrhli do tak kritické situace, že okamžitá pomoc této zemi je nezbytná.

V takové situaci se ocitla i Dije Ousmana, 45letá matka dvouměsíčního chlapečka Abdulahadi. Vždy když k němu skloní svůj pohled, pokouší se nemyslet na své tři děti, o které ji připravila předchozí potravinová krize a které byly stejně maličké jako Abdulahadi. Průjem, obtíže při polykání, pláč, kterým dítě prosí
o více mléka, jehož však víc není – tyto příznaky už moc dobře zná
a má velký strach.

Malý Abdulahadi se pohne v jejím náručí, otevře oči a začne plakat. Dije ho pomalu přisune k prsům, po chvíli se jeho pláč promění
v žalostný nářek. ‘Nemám žádné mléko,’ říká. ‘Dnes jsem ještě nejedla.’

Pak přibíhá Dijin šestiletý syn a ptá se, kdy budou jíst. ‘Takto žijeme už tři měsíce. Mladší děti se mě pořád ptají, proč nejíme,’ říká a obrací se na syna, aby počkal. ‘Děti nechápou. Myslí si, že prostě nevařím.’ Dije nahlas uvažuje o prodeji své poslední kozy, tím by však ztratila poslední zdroj mléka, tedy zároveň zdroj své obživy. 

Naštěstí pro Diji a ostatní rodiny v podobné situaci pomáhají v této oblasti humanitární pracovníci CARE a distribuují potraviny, léky a opravují studně s pitnou vodou. „Pokud podporu poskytneme okamžitě, můžeme zabránit tomu, aby se děti dostaly do stádia těžké podvýživy,“ říká Amadou Sayo, koordinátorka CARE pro oblast západní Afriky. CARE ve spolupráci se Světovým potravinovým programem zahájila program ‘peníze za práci’, a pomáhá tak rodinám získat prostředky na koupi potravin. CARE se tímto programem snaží získat finanční prostředky zejména pro rodiny s dětmi, které se jako Dije již nacházejí v akutní nouzi. CARE zajišťuje například výživnou, vysoce energetickou stravu pro děti Plumpy’nut, arašídové máslo, které dokáže těžké podvýživě zabránit.

‘Během potravinové krize je otázka pomoci dětem stěžejní, a stejně tak pomoc těhotným ženám
a kojícím matkám. Dospělí jsou schopni období hladu lépe překonat, zatímco malé děti jsou velmi zranitelné. Pokud nemají dostatek jídla, jsou náchylné k nemocem, hubnou a jsou v přímém ohrožení života,’ říká Sayo. Pro Dije je situace až děsivě jasná. ‘Potřebujeme pomoc,’ říká nám jednoduše. ‘Nechci ztratit další dítě.’

Svědectví o jednotlivých rodinách pro CARE zaznamenali: Rodrigo  Ordóñez a Melanie Brooks

Zpátky k přehledu