02. listopadu 2018

Thajsko: Škola je naše naděje na lepší budoucnost

CARE díky podpoře Nadačního fondu AVAST financuje chod školy pro děti barmských uprchlíků v Thajsku, poblíž hlavního města Bangkoku. Do školy zde chodí 130 dětí ve věku od 4 do 15 let, které by bez této školy musely zůstávat zavřené doma nebo by skončily na ulici. Jejich rodiče celé dny tvrdě pracují, aby zajistili rodině obživu.

V Thajsku v současnosti žije asi 3,5 milionu uprchlíků, z nichž polovina pochází z Myanmaru. Jde zpravidla o barmské rodiny, které utekly do Thajska před pronásledováním nebo extrémní chudobou. Thajsko tyto lidi potřebuje: zastávají často práci v obtížných pracovních podmínkách na nekvalifikovaných pozicích, pracují například jako dělníci v továrnách na zpracování ryb. Jejich děti ale na území Thajska nemají legální status a není jim dovoleno chodit do státních škol. Stát totiž finančně nepodporuje školy pro přistěhovalce. Pokud jsou přece jen některé z dětí přijaty do thajských škol, neovládají dostatečně thajštinu a zaostávají proto za svými spolužáky.

Ve škole zřízené CARE tyto děti získávají kvalitní vzdělání. Některé z nich později přecházejí na státní školy, ostatní získávají základ pro pracovní uplatnění po škole. Důležité také je, že děti dostávají pravidelně najíst a jsou v bezpečném prostředí mimo dosah pouličního zločinu a prostituce. Děti se ve škole učí thajštinu, matematiku, přírodní vědy, angličtinu a barmštinu, věnují se také tělocviku a tanci. Kromě učitelů je ve škole i sociální pracovník, který pracuje s komunitou barmských uprchlíků a motivuje rodiče k tomu, aby své děti posílali do školy. Každý rok vzdělání navíc dává dětem šanci na lepší budoucnost, než měli jejich rodiče.

Šestiletá dívenka Nilar ve škole se ráda učí thajský jazyk, zpívá a tancuje. Foto: Harald Meier/CARE

Zpátky k přehledu