29. října 2018

Sýrie: Uprostřed válečné vřavy zůstává otcem

Konflikt v Sýrii už trvá osm let a lidé ztrácejí naději na to, že se jejich životy někdy vrátí do normálních kolejí. V Sýrii a v uprchlických táborech v okolních zemích vyrůstá nová generace, která nepoznala nic než válku. Život v Sýrii je pro děti krušný, sílu jim dodávají svým příkladem a statečností rodiče. Ali (42 let) dříve obchodoval s dobytkem. Býval majitelem farmy, zemědělských strojů a vodních studen. Stejně jako miliony dalších Syřanů musel ale kvůli válce opustit život, který do té doby vedl, a odešel s rodinou z rodného města Dara’á do bezpečí.

Ali je spolu se svou ženou Salimou (36) rodičem šesti dětí. Nejstarší Áiše je 16 let, následují Hasan, Iman, Ahmad, Husein a nejmladší Gází, kterému je 7 let. Rok a půl putovala rodina z místa na místo, aby našla bezpečnější místo k životu. Nakonec se usadili v provizorním úkrytu. Jejich nový domov neměl žádná okna ani dveře a polorozbořené zdi přístřešku je příliš nechránily před chladným počasím. Od té doby Ali přístřešek vylepšil, přidal okna a dveře.

Každodenní boj o přežití

V těchto nelehkých podmínkách bydlí rodina už dva roky. Žijí ze dne na den a všechno své úsilí věnují zajišťování základních potřeb. Každý den obtížně shánějí jídlo pro děti. Salima sbírá kusy dřeva a suché větve, aby rozdělala oheň a rodina měla i během zimních měsíců světlo a teplo. Občas uvaří rýži nebo bulgur, jindy vyrazí do polí posbírat pár kořínků a trochu zeleniny. Dělá, co může, aby snížila rodinné výdaje za jídlo na minimum.

Ali tvrdě pracuje, aby pro rodinu vydělal peníze. Každé úterý a pátek se vydává na dobytčí trh, kde je naděje najít nějakou práci. Nevydělává ale dost, aby to stačilo na jídlo pro celou rodinu. „Do konce svého života budu bojovat s hladem a nepoddám se nezaměstnanosti. To chci naučit své děti,“ říká Ali s těžko potlačovanými slzami v očích.

Osm let ve válce

CARE poskytuje pomoc obyvatelům zasaženým válkou v Sýrii humanitární pomoc od roku 2013. Dosud zde pomohla více než 3,4 milionu lidí. CARE se zaměřuje na zajištění potravin, základní obživy, stanů a přikrývek, vody, sanitace a psychosociální podpory lidem v krizové situaci. Zaměřuje se také na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Turecku.

Česká pomoc v Sýrii

CARE ČR s podporou programu humanitární pomoci poskytované do zahraničí Ministerstva zahraničních věcí ČR a díky darům tisíců českých dárců zlepšuje hygienické a sanitační podmínky v táborech pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo v Sýrii. Pro nás tak samozřejmé věci, jako je přístup k pitné vodě, funkční kanalizace a svoz odpadů, mohou v přelidněných táborech v Sýrii znamenat rozdíl mezi zdravím a nemocí, někdy dokonce i mezi životem a smrtí. Bez základních hygienických podmínek se mezi obyvateli provizorních přístřešků rychle šíří nebezpečné nemoci, jako je cholera nebo tyfus.

Zpátky k přehledu