19. září 2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE!

V rámci projektu, podpořeného ze zdrojů České rozvojové agentury z dotačního programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta, pořádá CARE Česká republika jednodenní sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE!

Zpátky k přehledu