24. září 2008

Světoví lídři musejí jednat:

 Příští týden se bude v New Yorku konat světový summit, který bude řešit problémy chudoby. CARE bude v této souvislosti požadovat kompletní změny systému, ve kterém pomoc přichází pozdě, krátkodobě a je přílišně zaměřena na záchrany životů než na ochranu jejich existence.

Podle CARE , jedné z největších světových humanitárních organizací, zbavilo nedostatečné řešení zásadních problémů miliony lidí možnosti zvládnout nedávné prudké zdražování a zahnalo je do pasti extrémní chudoby. Například Etiopie a Somálsko momentálně stojí tváří v tvář katastrofě. Tamní lidé se řadí mezi nejchudší na celém světě a tempo, jímž jsou vtahováni do potravinové krize, je rekordní.

Odborníci CARE připravili pro summit zprávu nesoucí název „Žití na pokraji katastrofy: Odplata za nečinnost“. Ta bude přednesena na úvod celého shromáždění, které má projednávat úspěchy či neúspěchy již přijatého závazku snížit do roku 2015 na polovinu extrémní chudobu a hlad. 

Tento krok přichází dva roky po vydání všeobecně respektované zprávy „Žití na pokraji katastrofy: Agenda změny“, varující před nebezpečím neúspěšného řešení nouze v Africe.

CARE  je sice přesvědčena, že došlo od roku 2006 k pokroku (např. Oddělení mezinárodního rozvoje investic redukovalo rizika pohrom a přispělo k rozvoji sociálních programů v Keni a Zambii), avšak v nové zprávě je možné číst, že do roku 2015 bude spotřebováno 100 miliard liber v boji proti katastrofám tohoto století, z nichž některým se ale mohlo předejít. Navíc nárůst cen potravin zvrátil již tak stagnující pokrok v dosahování daného cíle.

„Světová nečinnost v řešení problému s nedostatkem potravin se prodražila a platí za to právě ti nejchudší, kteří jsou zbaveni možnosti se najíst.” řekl Marek Moudrý, Prezident CARE v České republice. “Vlády, OSN, dárci a humanitární organizace se musejí chopit příležitosti a uskutečnit dlouhodobé strukturální reformy systému pomoci, které před katastrofami ochrání nejvíce zranitelné a podpoří jejich schopnost vyrovnat se s růstem cen potravin, suchem a dalšími šoky.”

Living on the Edge:
http://www.careinternational.org.uk/?lid=9064&bid=289

Zpátky k přehledu