03. března 2016

Svět už se dohodl, teď je řada na každém z nás

 

Svět už se dohodl, teď je řada na každém z nás

Klimatický systém země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme zgruntu proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně šetřit energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, která ke změně klimatu přispívají nejvíce. Protože hodně času jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

Earth-Hands jpgZměna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. K tomu, abychom své odhodlání dali najevo slouží akce Hodina Země. Letos se koná 19. března od 20:30. Symbolickým zhasnutím dominant ve městech či částí osvětlení v menších sídlech, památek, firem i bytů dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, nejen víme, ale na jeho řešení se chceme aktivně podílet.
Jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit, jak na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Svůj díl musí splnit i stát. Česká republika se na podzim roku 2015 aktivně zapojila do přípravy nové mezinárodní dohody o ochraně klimatu v Paříži. Poprvé v dějinách smlouva zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima. Zároveň ale bohaté země musí přispět na to pomoc nejchudším regionům světa odvracet tvrdé dopady změny klimatu.

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

Svět už se dohodl, teď je řada na každém z nás.

Co můžete udělat:
Přidejte se k Hodině Země na http://www.veronica.cz/hodinazeme/pridejte-se/
Sdílejte Událost Hodina Země na Facebooku
Změnte si profilou fotku na Facebooku pomocí nástroje umístěného na webu Change Climate Change

O Hodině Země:
V České republice se k akci pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců. Loni se do tmy ponořilo například Velké náměstí v Hradci Králové, osvětlení chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře nebo sportovní stadiony v Ústí nad Labem.

Další možnosti zapojení se do Hodiny Země najdou zájemci na webu hodinazeme.cz, na facebookovém profilu https://cs-cz.facebook.com/hodinazemecr/ nebo na twitterovém účtu https://twitter.com/hodinazeme

Kontakty:

Hugo Charvát, Centrum pro dopravu a energetiku, hugo.charvat@ecn.cz, 772 728 890
Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica, yvonna.gailly@veronica.cz, 777 323 792

Zpátky k přehledu