02. června 2018

Stalo se: Akce Gender Coffee

Dne 28. května se v zasedací místnosti Development Worldwide konala akce z cyklu Gender Coffee. Organizovala ji Petra Antošová z CARE, která vede pracovní skupinu gender při Českém fóru pro rozvojovou spolupráci, s podporou FoRS, Development Worlwide a Česká zemědělská univerzita.

Jiří Remr (FSV UK) a Petr Schmied (Člověk v tísni) pohovořili o metodice hodnocení genderu v rozvojových projektech, formulaci gender indikátorů a také o praxi v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. 

Následovala diskuse o praktických zkušenostech, příkladech a také doporučení, jak dané nástroje nejlépe využívat.

Akce se zúčastnilo téměř 20 zástupců neziskových organizací, univerzit a vládních agentur, kteří ve svých projektech pracují s tématem genderu.

Akci bylo možné připravit díky finančním prostředkům České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Pořádali:

Zpátky k přehledu