21. října 2013

Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem

CARE podporuje ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem projekt „Cesta z pekla’.

Tým CARE Česká republika s Nadaci Terezy Maxové při návštěvě Dětského krizového centra.

CARE Česká republika v minulém roce na podzim spojila síly s Nadací Terezy Maxové dĕtem a rozhodla se podpořit Dětské krizové centrum na Praze 4 s projektem „Cesta z pekla’.

Dětské krizové centrum je zařízení odborné psychosociální a zdravotnické pomoci, zaměřené již od roku 1992 na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji. Cílem odborných služeb je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalším zneužíváním a násilím, poskytnout psychickou podporu dítěti i rodině a minimalizovat míru negativního dopadu na vývoj dítěte.

‘Za významné finanční podpory od společnosti CARE jsme mohly odbornou péčí pomoct dětem zvládnout jejich traumata tak, aby si je nemusely nést do dalšího života, čímž jsme přispěli ke zvýšení kvality života těchto dětí. Díky této finanční pomoci jsme mohli poskytnout odbornou péči výrazně vyššímu počtu klientů,než tomu bylo v předchozích letech. Jen za rok 2012 se jedná o nárůst o 95 ohrožených dětí v porovnání s rokem 2011. Ohrožené děti dostaly šanci na život v příznivějších podmínkách – bez týrání, sexuálního zneužívání či zanedbávání’, uvedla Dr. Zora Dušková, ředitelka centra.

Nadace Terezy Maxové dětem dlouhodobě podporuje činnost Dětského krizového centra, které poskytuje bezplatnou, účinnou a okamžitou pomoc nejen dětem v krizových situacích, ale i jejich rodinám. „Děkujeme za projevenou důvěru, které si moc vážíme. Díky velkorysosti CARE mohl být podpořen projekt, který považujeme za nesmírně důležitý a potřebný. Děkujeme!’, doplňuje Mgr. Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Bez podpory dárců, jako je Nadace Terezy Maxové dětem nebo CARE, by Dětské krizové centrum nebylo schopné samostatně fungovat. Stát hradí centru pouze 65 % provozních nákladů, léčba je přitom klientům poskytována zdarma. V České republice je Dětské krizové centrum na Praze 4 největším specializovaným zařízením pro léčbu psychosociálních a psychiatrických traumat u dětí.

Zpátky k přehledu