12. srpna 2014

Selhání v mírových jednáních znamená více hladovějících lidí v Jižním Súdánu


Juba, Jižní Súdán – Jihosúdánské vládě a opozici se nepodařilo do 10. srpna dojednat mírovou dohodu. Humanitární organizace CARE varuje, že už beztak vážná potravinová krize může dosáhnout katastrofických rozměrů.

Ještě začátkem května se obě strany při podpisu příměří dohodly na dosažení jednotné mírové dohody a vytvoření přechodné vlády v časovém horizontu do 10. srpna 2014. Dohodu se však nepodařilo vyjednat.

N37A0309Nyní se očekává zpráva od Integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti (Integrated Food Security Phase Classification – IPC), tj. orgánu, který měří fáze nedostatku potravin v regionech a vyhlašuje stav hladomoru. Předpokládá se, že aktuální zpráva potvrdí pro oblasti Jižního Súdánu fázi 4 – tedy fázi krize s rostoucí těžkou akutní podvýživou obyvatel v dané oblasti.

‘OSN a nevládní organizace již několik měsíců varují před zvyšujícím se rizikem hladomoru v Jižním Súdánu. Podle IPC je riziko hladomoru nejvážnější zejména v oblastech na předních liniích konfliktu, kam je přísun humanitární pomoci velmi ztížen naprosto nejistou bezpečnostní situací,’ říká Aimee Ansari , ředitelka pobočky CARE v Jižním Súdánu. ‘IPC stále nevyhlásila v zemi hladomor. Ještě stále je tedy čas zabránit humanitární katastrofě! Nejlepším řešením by však bylo, aby obě strany natrvalo složily zbraně.’

Pomozte nám pomáhat v Jižním Súdánu!

Od začátku konfliktu v prosinci 2013 čelí humanitární organizace zhoršující se bezpečnostní situaci a problémům v přístupu k obyvatelům oblasti, kteří nutně potřebují asistenci k záchraně životů. Mnozí zaměstnanci humanitárních organizaci čelí dokonce přímo cíleným útokům. 4. srpna bylo v oblasti Maban zabito několik humanitárních pracovníků a další jsou nadále nezvěstní.

‘Tyto nedávné útoky na humanitární pracovníky poukazují na úroveň brutality, která existuje v tomto konfliktu, a absence mírové dohody může znamenat další zhoršení již beztak katastrofální situace práva a pořádku v zemi,’ hodnotí situaci Ansari.

Během posledních osmi měsíců bylo v důsledku bojů nuceno opustit své domovy více než 1,5 milionu lidí; více než 400 tisíc z nich se stalo uprchlíky v sousedních zemích. Desítky tisíc lidí byly zabity a téměř 4 miliony lidí v Jižním Súdánu trpí vážnou potravinovou krizí a hladem.

N37A9318Vnitřně vysídlený muž, který utekl před násilím v Malakal a obdržel pomoc od organizace CARE, doplňuje: ‘Jediný způsob, jak zlepšit náš život, je návrat do našich domovů, k naší práci. A jediný způsob, jak to udělat, je, že nastane mír. ‘

‘Narušení života a živobytí lidí v důsledku tohoto konfliktu v kombinaci se zásahem do normálního fungování trhů, zásobování a distribuce potravin, způsobuje, že velká část populace se stala velmi zranitelnou,’ říká Ansari. ‘Bez míru je budoucnost lidí příliš nejistá i na to, aby zaseli plodiny. Mnozí z nich budou i nadále hladovět a nadále bude docházet k nesmyslným úmrtím. CARE vyzývá všechny strany konfliktu, aby složili zbraně a zavázali se k mírovému procesu za účelem zastavení konfliktu a rychle se zhoršující situaci v zemi.’

Pomozte nám pomáhat v Jižním Súdánu!

CARE působí v Jižním Súdánu od roku 1993. Nejprve poskytovala humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené osoby v regionu Západní Ekvátor, později, s podpisem mírové dohody z roku 2005, pomoc rozšířila do regionů Jonglei a Horní Nil, kde podporuje obyvatele, kteří se vrátili z uprchlických táborů a provozuje rozvojové programy.


Více informací o naší práci v Jižním Súdánu můžete najít zde:

Kontakt pro média:

Ing. Jan Kejzlar
tel.: (+420) 226 223 289
mob.: (+420) 739 324 019
jan.kejzlar@care.cz 
www.care.cz 

 

O CARE:
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a je dnes jednou z největších světových humanitárních organizacích. CARE již více než šest desetiletí pomáhá lidem v nouzi a aktuálně působí v 87 zemích světa, realizuje téměř 1.000 projektů a záchranných operací s užitkem pro více než 97miliónů lidí. Přes 10 000 spolupracovníků pracuje na vizi světa bez chudoby, přitom 97% z nich je přímo ze zemí, kde projekty probíhají – z Afriky, Asie, Latinské Ameriky, východní Evropy a Blízkého východu. CARE klade zvláštní důraz na ženy a děti, které jsou často neúměrně zasaženy katastrofami.

Zpátky k přehledu