10. září 2014

Riziko hladomoru v Jižním Súdánu potvrzeno


Nejlepším řešením, jak zabránit hladomoru v Jižním Súdánu, je okamžité uzavření míru, upozorňuje organizace CARE

SSD Mutter und KindJuba, Jižní Súdán – Aktualizovaná zpráva Integrované klasifikace fází bezpečnosti potravin (Integrated Food Security Phase Classification – IPC), klíčového orgánu, který sleduje stav potravinové krize v Jižním Súdánu, potvrzuje riziko hladomoru. Zpráva zároveň upozorňuje, že je stále možné zabránit hladomoru v této konfliktem pustošené zemi. K tomu je ovšem nezbytné, aby všechny strany konfliktu složily zbraně a okamžitě se zavázaly k inkluzivnímu mírovému procesu, upozorňuje CARE.

‘Největší riziko vzniku hladomoru hrozí v oblastech předních linií střetu, kde se pomoc humanitárních organizací nedostane k lidem, kteří ji potřebují,’ říká Justus Liku, hlavní poradce CARE pro otázky nedostatku potravin a bývalý poradce pro IPC. ‘Poslední zpráva IPC potvrzuje, že obyvatelé těchto oblastí momentálně čelí kritické úrovni hladu s vysokým rizikem hladomoru. Hladomor dosud vyhlášen nebyl. Ještě stále je čas mu zabránit. Ještě stále je čas zabránit humanitární katastrofě.’

V integrované klasifikaci fází bezpečnosti potravin se používá pětimístná stupnice, na které pátý stupeň znamená ‘hladomor’. IPC ještě v květnu tohoto roku vydala analýzu, v níž předpokládala, že oblasti Jižního Súdánu, které jsou nejvíce zasaženy konfliktem se budou do srpna nacházet ve 4. fázi, a tedy ve stavu nouze s vysokým rizikem hladomoru.

Poslední zpráva IPC tyto předpoklady bohužel potvrzuje a upozorňuje, že téměř čtyři miliony lidí v Jižním Súdánu momentálně čelí krizi nebo kritické úrovni hladu, s vysokou mírou podvýživy, případů úmrtí, nebo úplnému kolapsu jejich obživy.

‘Situace však není beznadějná. V některých oblastech, do kterých mají humanitární organizace jako CARE přístup a kde mohou poskytnout pomoc postiženým obyvatelům, začínáme vidět mírné zlepšení,’ říká Aimee Ansari, ředitelka pobočky CARE v Jižním Súdánu. ‘Nicméně stále zde zůstává mnoho lidí, kteří zůstávají do značné míry odříznuti od humanitární pomoci. Ženy každodenně riskují své životy, když se vydávají na několikahodinové cesty za potravinami pro jejich rodiny. Přes území, kde jsou přítomni ozbrojenci.’

Ansari dodává, že právě konec konfliktu je nezbytný k zamezení velkým ztrátám na životech a hladomoru v Jižním Súdánu.

‘Tato země dnes zoufale potřebuje mír. Bez míru se nám nepodaří zastavit tyto zbytečné úmrtí. Zároveň je však důležité si uvědomit, že bez politické vůle se mír nikdy nepodaří dosáhnout. Čas běží velmi rychle a CARE vyzývá mezinárodní společenství, aby přijalo okamžitá opatření. Je nezbytné nejen reagovat na výzvy humanitárních organizací o podporu při řešení naléhavých potřeb místního obyvatelstva, ale vyvíjet též politický tlak na to, aby byl humanitárním organizacím umožněn přístup do konfliktem izolovaných oblastí,’ dodává Ansari.

Od začátku konfliktu v prosinci loňského roku, distribuovala organizace CARE pomoc pro více než 200.000 lidí ve třech nejvíce postižených provinciích Jižního Súdánu: Unity, Horní Nil a Jonglei. Kromě potravin a výživy zabezpečuje CARE nouzové dodávky vody, hygienické a zdravotnické služby a zajišťuje dětem vzdělání. CARE zároveň v Jižním Súdánu podporuje více než 40 zdravotnických zařízení.

Pomozte nám pomáhat v Jižním Súdánu!


 

CARE působí v Jižním Súdánu od roku 1993. Nejprve poskytovala humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené osoby v regionu Západní Ekvátor, později, s podpisem mírové dohody z roku 2005, pomoc rozšířila do regionů Jonglei a Horní Nil, kde podporuje obyvatele, kteří se vrátili z uprchlických táborů a provozuje rozvojové programy.

Kontakt pro média:
Ing. Jan Kejzlar
tel.: (+420) 226 223 289
mob.: (+420) 739 324 019
jan.kejzlar@care.cz
www.care.cz

O CARE:
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a je dnes jednou z největších světových humanitárních organizacích. CARE již více než šest desetiletí pomáhá lidem v nouzi a aktuálně působí v 87 zemích světa, realizuje téměř 1.000 projektů a záchranných operací s užitkem pro více než 97miliónů lidí. Přes 10 000 spolupracovníků pracuje na vizi světa bez chudoby, přitom 97% z nich je přímo ze zemí, kde projekty probíhají – z Afriky, Asie, Latinské Ameriky, východní Evropy a Blízkého východu. CARE klade zvláštní důraz na ženy a děti, které jsou často neúměrně zasaženy katastrofami.

Zpátky k přehledu