20. listopadu 2012

Proč je těžké být ženou ?

Na světě je 1,3 miliard lidí žijících v absolutní chudobě – 70% z nich tvoří ženy. 876 milionů dospělých neumí číst ani psát – dvě  třetiny z nich jsou ženy. U 130 milionů dívek a žen byla na příkaz rodičů provedena obřízka. Nejméně jedna ze tří žen byla fyzicky či sexuálně zneužívána, obvykle svým příbuzným nebo známým.

… Ještě stále se ptáte, proč je těžké být ženou?

Zúčastněte se panelové diskuse se zástupci naší organizace.

Kdy?: Pondělí, 26. Listopadu, od 14.00  do 15.30 hod.

Kde?: Evropský Dům Praha, Jungmannova 24, Praha

O čem se bude diskutovat?

  • V úvodu Vám krátce představíme naši organizaci CARE Česká republika a její aktivity.Následně ponecháme slovo  jednotlivým mluvčím:
  • Thomas Haunschmid, Senior Communication Manager and Media Advisor – CARE Austria, Vám zprostředkuje svůj názor na problematiku pohlaví z mužského pohledu.
  • Dr. Andrea Wagner-Hager, předsedkyně představenstva CARE Česká republika,  Vás obeznámí s konkrétními příběhy žen z Nigérie, z Čadu a z Afghánistánu.
  • Barbara Jackson, Humanitarian Director – CARE International, bude hovořit o specifikách pomoci ženám v krizových situacích.
  • Následně si budete moci prohlédnout fotografie z cest Lenky Klicperové a vyslechnout její zážitky.
  • V závěru bude prostor pro Vaše otázky a diskusi.

Všichni jste srdečně zváni!

Bližší informace o programech, kterýma CARE pomáhá ženám si můžete přečíst zde.

Přihlášeni na tuto akci je možné na naše stránce na facebooku: www.facebook.com/care.cz

 

 

 

Zpátky k přehledu