22. října 2018

Před 70 lety jsme v Československu hladověli. CARE nám pomohla

Poválečné generace už si stěží dovedou představit, jaké to je, žít v zemi zasažené válkou. Pamětníci válečných bojů a poválečné obnovy v bývalém Československu jsou už velmi staří a jejich vzpomínky pomalu mizí, pokud je nemají komu vyprávět. V letošním roce slavíme 100 let Československa. Součástí zapomenuté historie naší země je i poválečná pomoc, které se nám dostalo, když jsme ji nejvíce potřebovali. 

Po druhé světové válce byla velká část území naší země zasažena válkou. Zejména na Slovensku se odehrávala řada bojů, které těžce postihly i civilní obyvatelstvo. Po válce byly sta tisíce lidí v pohybu, lidé se vraceli se do svých domovů z bezpečnějšího venkova, z koncentračních táborů nebo z fronty. V zemi ale bylo zničeno mnoho důležitých dopravních uzlů, silnic, nádraží a mostů. To značně komplikovalo pohyb obyvatel a také zásobování vyhladovělého obyvatelstva potravinami. Domácnosti neměly snadný přístup k základním potravinám a zásobování velmi vázlo. V rodinách, které přišly za války o své živitele, byla situace ještě horší. Radost z poválečné svobody kazily v mnoha rodinách obavy o zdraví podvyživených dětí, které měly zdraví podlomené nemocemi, jako je tuberkulóza.

V kritické situaci poválečného nedostatku byla velice vítaná pomoc ze zahraničí. Už v roce 1945 dorazily do Československa humanitární konvoje s potravinami zaslané organizací Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (UNRRA) a v létě 1946 začala do poválečného Československa zasílat své balíky organizace CARE. Organizace byla založena v říjnu 1945 v USA s cílem pomoci poválečné Evropě. Nejdříve zprostředkovávala zasílání potravinových balíků, které zaplatil konkrétní člověk v USA a adresoval je členovi své rodiny nebo známému v Evropě. Později převážilo neadresné zasílání lidem v nouzi, které vybraly úřady v evropských zemích. Pomoc od solidárních jednotlivců z USA plynula díky CARE a spolupráci s vládami v evropských zemích těm nejpotřebnějším. Zrodil se tak model charitativní neziskové organizace, který funguje dodnes v mnoha obměnách u dalších humanitárních organizací.

Balíky CARE obsahovaly zejména jídlo: mouku, rýži, sušené mléko, konzervované maso, tuk a další potraviny. Později se jejich obsah rozšířil na speciální balíky pro kojence a malé děti, balíky s látkami a vlnou, se zemědělským nářadím nebo třeba s lékařskými odbornými knihami. Balík měl pro obdarovanou rodinu obrovskou hodnotu: obsahoval potraviny za 500–1 000 Kčs, přitom průměrná měsíční mzda se tehdy pohybovala kolem 4 000 Kčs. Obdarovaná rodina z balíků žila několik týdnů.

V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem sto milionů balíků. Jen v tehdejším Československu bylo potřebným rozděleno přes 170 000 balíků CARE v hodnotě přes 32,8 milionu korun (1,6 milionu dolarů). V krizovém roce 1947, kdy se kvůli katastrofálnímu suchu na polích neurodilo, byla CARE v Československu nejvýznamnějším zahraničním dárcem. 

Po převratu v roce 1948 se však zaměstnanci místní CARE ocitli v hledáčku státní bezpečnosti, jejich telefony byly odposlouchávány a pošta otvírána. V Československu CARE působila až do roku 1950, kdy byla její činnost náhle nedobrovolně ukončena. Přesto tvoří tato krátká kapitola dějin důležité historické období: připomíná nám, že také my jsme v době krize naléhavě potřebovali pomoc a že se nám dostalo štědré podpory od solidárních dárců.

Dnes, 70 let poté, si s vděčností uvědomujeme, že si můžeme zase my dovolit rozdělit se s těmi, kdo po celém světě nyní čelí hladu a extrémní chudobě.

Mrs. Hana Benes, wife of the President of Czechoslovakia, talks to some American "Silent Guests" at the Central Children's Home. Their 100 CARE food packages were presented on behalf of the American Silent Guest Committee, which raised funds throughout the United States for the purchase of CARE packages to be distributed among the needy in 14 European countries. Individuals may aid friends and relatives by sending any of teh various types of CARE food and clothing textile parcels. Complete cost is $10 and delivery is guaranteed. Order from CARE, 50 Broad Street, New York.

Na 145 sirotků z Ústředního dětského domova hlavního města Prahy mělo ve čtvrtek 4. prosince 1947 radostný den. Při slavnostní nadílce dostali od CARE balíky s potravinami a oděvy. Hezké Vánoce přišla dětem popřát i manželka prezidenta Hana Benešová (na snímku).

Projekt „Neznámá historie pomoci USA Československu po druhé světové válce“ je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze.

Pamatujete si vy nebo vaši blízcí na poválečné balíky CARE? Prosíme vás, abyste nám pomohli doplnit chybějící střípek do mozaiky poválečné historie ČSR. Svou vzpomínku nám můžete poslat e-mailem na care@care.cz nebo poštou na adresu CARE, Jana Masaryka 6, 12 00 Praha 2. Děkujeme vám!

Zpátky k přehledu