25. září 2018

Praha: Panelová debata Neznámá historie pomoci USA Československu

Kdy: 16. října 2018, 14.00-16.00

Kde: Senát ČR, Frýdlantský salonek (vstup přes recepci „A“ z Valdštejnské ulice)

Vstup zdarma. Po skončení bude následovat malé občerstvení. Registrujte se zde.

 

Dne 16. října od 14 hodin se ve Frýdlantském salonku Senátu ČR uskuteční panelová debata o zapomenuté historii česko-amerických vztahů po druhé světové válce. Debata je součástí putovního cyklu Neznámá historie pomoci USA Československu po druhé světové válce. Doprovodí ji výstava dobových fotografií.

Panelová debata představí méně známou část česko-amerických vztahů po druhé světové válce a poválečnou pomoc, kterou Spojené státy poskytly Československu v letech 1945–1950. Zejména v příběhu organizace CARE hrají Čechoslováci zajímavou roli. Řeč bude o tom, jak nesnadnou cestou putovaly sta tisíce balíků pomoci, tzv. CARE packages, které obsahovaly potraviny, přikrývky či pracovní nářadí, tisícům československých rodin v nouzi. CARE v Československu působila až do roku 1950, jako v jediné zemi východního bloku. Vzhledem k politickému vývoji po roce 1948 by se na tuto americkou pomoc téměř zapomnělo, nebýt vzpomínek několika pamětníků a archivních dokumentů v Praze a New Yorku.

Akci odborně zaštiťuje historik Zbyněk Machát, diskuze se budou účastnit další renomovaní odborníci na poválečnou historii Československa a česko-americké vztahy.

Harmonogram:

14.00-14.15       Přivítání a úvodní slovo

14.15-14.25        Balíky CARE pro 21. století (Jan Koubek Kejzlar)

14.25-15.10        Neznámá historie CARE v Československu (Zbyněk Machát)

15.10-15.20        Mezinárodní vztahy Československa na přelomu 40. a 50. let (Michal Stehlík)

15.20-15.30        Česko-americké vztahy po roce 1989 (Petr Kolář)

15.30-16.00        Panelová debata

Debata je součástí putovního cyklu Neznámá historie pomoci USA Československu po druhé světové válce, doprovází ji výstava dobových fotografií. Na podzim 2018 přednáškový cyklus postupně navštíví čtyři velká města v Čechách a na Moravě. Akci organizuje CARE ČR a Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21, projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Organizace byla založena v roce 1945 v USA s cílem pomoci strádajícím lidem v poválečné Evropě, včetně Československa. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci. CARE dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem. V roce 2017 podpořila 63 milionů lidí v 93 zemích. Česká pobočka vznikla v roce 2007 a poskytuje akutní i dlouhodobou pomoc v Sýrii, Iráku či Etiopii.

Zbyněk Machát vystudoval na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se dějinami československého socializmu.

Zpátky k přehledu