20. září 2018

Plzeň: Přednáška o zapomenuté historii česko-amerických vztahů po druhé světové válce

Kdy: 1. října 2018, 15.45–18.20

Kde: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita – místnost JJ304 ve třetím poschodí (Jungmannova 1, Plzeň)

 

Dne 1. října od 15.45 do 18.20 se na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni uskuteční přednáška o zapomenuté historii česko-amerických vztahů po druhé světové válce. Přednáška je součástí putovního cyklu Neznámá historie pomoci USA Československu po druhé světové válce. Doprovodí ji krátká prezentace o současné činnosti CARE a projekce filmu The Hands that Sew Your Shirt o dívce, která v Bangladéši pracuje v továrně na výrobu oblečení.

Přednáška historika Zbyňka Macháta představí méně známou část česko-amerických vztahů po druhé světové válce a poválečnou pomoc, kterou Spojené státy poskytly Československu v letech 1945–1950. Zejména v příběhu organizace CARE hrají Čechoslováci zajímavou roli. Řeč bude o tom, jak nesnadnou cestou putovaly sta tisíce balíků pomoci, tzv. CARE packages, které obsahovaly potraviny, přikrývky či pracovní nářadí, tisícům československých rodin v nouzi. CARE v Československu působila až do roku 1950, jako v jediné zemi východního bloku. Vzhledem k politickému vývoji po roce 1948 by se na tuto americkou pomoc téměř zapomnělo, nebýt vzpomínek několika pamětníků a archivních dokumentů v Praze a New Yorku.

Na podzim 2018 přednáškový cyklus postupně navštíví čtyři velká města v Čechách a na Moravě. Akci organizuje CARE ČR, projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Organizace byla založena v roce 1945 v USA s cílem pomoci strádajícím lidem v poválečné Evropě, včetně Československa. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci. CARE dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem. V roce 2017 podpořila 63 milionů lidí v 93 zemích. Česká pobočka vznikla v roce 2007 a poskytuje akutní i dlouhodobou pomoc v Sýrii, Iráku či Etiopii.

Zbyněk Machát vystudoval na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se dějinami československého socializmu.

 

Program:

15.45–16.50 Přednáška Zbyňka Macháta o historii česko-amerických vztahů po druhé světové válce na příkladu organizace CARE

17.00–17.30 Prezentace CARE a balíky pomoci dnes Jana Koubka Kejzlara, ředitele CARE ČR

17.40–18.20 Projekce filmu The Hands that Sew Your Shirt

 

Vstup zdarma

Zpátky k přehledu