24. října 2018

Pastevci v Etiopii se připravují na sucho

Čtyři z pěti domácností ve venkovských částech Etiopie trpí dlouhodobým nedostatkem potravin. Pokud navíc přijde jakákoli nepřízeň počasí a živlů, jako jsou extrémní sucha nebo záplavy, a pastevci přijdou o svá stáda, nezbývá etiopským rodinám nic k jídlu. Podle vývoje počasí v posledních letech není mnoho důvodů k optimismu: zničující sucha občas vystřídají přívalové deště doprovázené sesuvy půdy. Počasí bohužel neovlivníme, ale přesto je kromě poskytnutí naléhavé pomoci hladovějícím v takové chvíli potřeba myslet dopředu a připravit se lépe na další sucha, která zcela jistě udeří i v následujících letech.

CARE proto v Etiopii přistoupila k dlouhodobým opatřením: učí celé komunity v nejohroženějších oblastech Etiopie připravit se na další nevyhnutelné výkyvy počasí a lépe jim čelit. V etiopském regionu Borana Zone vzdělává CARE místní organizace a zástupce samospráv, jak předvídat sucho a připravit se na ně. Rozvíjí metody udržitelnějšího zemědělství, zavádí nové postupy v pastevectví a odolnější plodiny. Cílem je, aby další přírodní katastrofy nezastihly venkovské zemědělce a pastevce nepřipravené, aby je dokázali předvídat a přizpůsobit se jim. Obyvatelé Etiopie už nebudou v případě dalších rozmarů počasí závislí na pomoci zvenčí a dokáží se i ve ztížených podmínkách o sebe postarat sami.

Přístup k vodě, odolné plodiny a moderní zemědělské metody pomohou v budoucnu Etiopanům lépe čelit přírodním katastrofám. Foto: Michael Tsegaye/CARE

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zpátky k přehledu