16. července 2014

Pásmo Gaza: 34 nevládních organizací vyzývá k příměří a trvalému mírovému řešení

Vojenské akce musí být okamžitě ukončeny a to všemi účastníky konfliktu najednou. Minulost, a rok 2009, nám jasně ukazují, že vojenské operace v pásmu Gazy a Izraeli nepřinášejí mír ani bezpečnost. V průběhu let jsme opakovaně vyzývali všechny strany k příměří a k ochraně civilního obyvatelstva. Bohužel, dohodnuté příměří nikdy netrvalo dlouho a i nyní opět vedeme na místě programy k záchraně životů, pomáháme nevinným lidem vyrovnat se s traumatem, a znovu a znovu asistujeme při obnovování pásma Gazy.

Dnes, kdy jsou v Gaze zabíjeni civilisté, izraelské letecké útoky ničí školy a zásobárny vody a rakety létají z Gazy do Izraele, opět voláme po příměří.

Nechceme však návrat do status quo. K tomu, aby bylo zajištěno, že zajatci budou chráněni před násilím, že jejich práva budou respektována a potřeby naplňovány, musí být provedeny strukturální změny. Změny, které vedou k vzájemnému ujištění se o bezpečnosti, o palestinské suverenitě a o dodržování mezinárodního humanitárního a lidskoprávního práva.

My, níže podepsané organizace, vyzýváme mezinárodní společenství, aby urychleně začalo jednat. Úsilí efektivně pracovat s příslušnými stranami konfliktu musí být zdvojnásobeno, a to s cílem nalézt udržitelné řešení, které budou přispívat ke spravedlnosti a míru v celém regionu, k ukončení blokády pásma Gazy a k potrestání systematického porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv.

1. Action Against Hunger (ACF)
2. ActionAid
3. American Friends Service Committee (AFSC)
4. CARE
5. Catholic Relief Services (CRS)
6. CESVI
7. DanChurchAid (DCA)
8. Diakonia
9. Global Communities
10. Gruppo di Volontariato Civile (GVC)
11. Help Age International
12. Heinrich-Böll-Foundation
13. HEKS
14. International Learning Centers (ILC)
15. Japan International Volunteer Center (JVC)
16. Medical Aid For Palestinians – MAP UK
17. medico international
18. Mennonite Central Committee (MCC)
19. Norwegian Church Aid (NCA)
20. Norwegian People’s Aid (NPA)
21. Norwegian Refugee Council (NRC)
22. Oxfam
23. Polish Humanitarian Action (PAH)
24. Premiere Urgence Aide Medicale Internationale (PU-AMI)
25. Save the Children
26. Solidaridad Internacional- Alianza por la Solidaridad ( SI- APS)
27. Terres des Hommes Italy (TdH Italia)
28. Terres des Hommes Lausanne
29. The Carter Center
30. The Lutheran World Federation
31. The Swedish Organization for Individual Relief (SOIR)
32. Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS)
33. War Child
34. World Vision Jerusalem – West Bank- Gaza

Organizace podepsané pod touto výzvou jsou členy Asociace mezinárodních rozvojových agentur – Association of International Development Agencies (AIDA), která je koordinačním orgánem více než 70 nevládních organizací působících v Palestině.

Zpátky k přehledu