Novinky

06. června 2014

CARE pracovníci mluví o velké solidaritě mezi lidmi na Balkáně

Jen dva týdny po silných deštích a následných záplavách v Srbsku, Bosně a Hercegovině, a v části Chorvatska, poukazují humanitární pracovníci organizace CARE na obrovskou solidaritu a vzájemnou podporu mezi rodinami, sousedy a obecně mezi všemi zasaženými obyvateli regionu. Nicméně, stále je zde důvod k obavám, protože mnohé komunity zůstávají odříznuty od pomoci: ‘Potřeba pomoci je stále vysoká,’ říká Sumka Bucan, ředitelka CARE na Balkáně. ‘Největší výzvou pro nás je zajistit, aby jednotlivé obce dostávaly právě tu pomoc, kterou potřebují nejvíce.’

Mnoho rodin bydlí v provizorních podmínkách, jako jsou například tělocvičny, nebo s příbuznými žijícími mimo zaplavené oblasti. V Srbsku distribuuje CARE potraviny pro děti evakuovaných rodin. V Bosně dodává CARE vodní čerpadla do povodněmi zasažených oblastí. Další humanitární položky distribuované CARE zahrnují odpadkové pytle, rukavice, ochranné masky, a jiné potraviny a hygienické výrobky.

Prosím pomozte lidem na Balkáně on-line dárcovstvím

1 FU 7993
Zatímco v prvních dnech byly nejpotřebnější potraviny a hygienické výrobky, humanitární týmy se nyní zaměřují na čištění zaplavených oblastí. ‘Když se toto dokončí, rodiny si budou muset jejich obydlí vybudovat úplně od začátku,’ říká Sumka Bucan.

V současné době lidé potřebují především desinfekční prostředky s chlorem a jiné čisticí potřeby

‘Některá města jsou stále pod vodou a jsou zcela odříznuta od zdrojů energie. Zoufale proto potřebují generátory,’ říká Bucan. ‘Dezinfekce je naší nejvyšší prioritou, protože záplavy s sebou ve vodě nesou například i mrtvá těla zvířat a některé vesnice odříznuté od vnější pomoci tak čelí nebezpečí epidemie.’

2 Balkan WasserpumpenVzájemná podpora lidí na Balkáně a podpora přicházející od lidí z celého světa je více než působivá

Jak říká Vesna Jovanovič, zaměstnankyně CARE v Srbsku: ‘Lidé pomáhají kde se jen dá: čistí domy, kanceláře a školy. Je inspirující vidět takovou solidaritu. Navzájem si darují nábytek a jiné předměty do domácnosti, a opravdu každý zde přidává ruku k dílu. Zároveň doufáme, že i mezinárodní společenství nás bude nadále podporovat a poskytovat nám pomoc.’

Podle Úřadu Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO), více než 34.000 lidí opustilo v Srbsku své domovy, a více než 40.000 lidí bylo evakuováno v Bosně a Hercegovině. Obětí povodní je k dnešnímu dni 60.

CARE působí na Balkáně od roku 1993 a podporuje tam zejména okrajové skupiny jako jsou Romové, ale posiluje i postavení žen ve společnosti tak, aby se jim dostalo vzdělání, přístupu ke zdravotní péči a aby měly šanci vybudovat si své vlastní podnikání.

Prosím pomozte lidem na Balkáně on-line dárcovstvím

 

Více o povodních na Balkáně:

http://care.cz/cz/tisk/tiskove-zpravy/160-balk

http://care.cz/cz/novinky/159-balk

04. června 2014

Do Jižního Súdánu již není cesty zpět.

Elizabeth nám hrdě ukazuje její čistý a uklizený domek v centru osady uprchlíků v Ugandě. ‘Jako asistentka pro hygieny musím jít příkladem,’ říká 26 letá svobodná matka, zatímco kojí nejmladší ze svých 4 dětí.

SSD Shelter construction   Single mother  Hygiene promoter‘Protože násilí v Boru, v oblasti Jonglei, v Jižním Súdánu bylo stále horší a horší, vzala jsem své děti a 11 letého synovce a utekla jsem do Juby. Můj manžel zůstal na místě.

Zpočátku jsme byli velká skupina, ale když jsme přišli do Juby, rozdělili jsme se, já jsem zůstala sama a necítila jsem se bezpečně.

Rozhodla jsem se cestovat dále na jih do oblasti Yei, protože tam to prý bylo bezpečnější.
Když jsme tam přišli, překročila jsem spolu s dětmi hranici do Ugandy,’ dodává mladá žena.

 

Prosím podpořte práci CARE on-line dárcovstvím


Příchod do uprchlické osady

Když Elizabeth přišla do ugandského Koboko, ujali se jí Agentura OSN pro uprchlíky a ugandské státní orgány. Elizabeth bylo přiděleno místo v obci Agulupi a získala také různé nářadí a matrace. ‘Nebyla jsem s

Jelikož je Elizabeth jako mladá matka jedním z nejzranitelnějších typů uprchlíků, byla přijata do programu CARE naléhavé pomoci. V tomto programu nakupuje CARE materiál z regionu a zaměstnává místní dělníky, kteří stavějí chatrče a latríny pro ty nejchudší rodiny. Kromě toho spustila CARE i kampaň o hygieně 

 

Konečně perspektiva

‘Můj život se úplně změnil. Když se ráno vzbudím, cítím se být součástí této komunity, ‘ vypráví nám Elizabeth příběh jejího nového života. ‘Jsem CARE nesmírně vděčná. A nejen já, celá moje komunita je velmi vděčná.’ Lidé jsou zde svědky viditelných změn v hygienických opatřeních a návycích, které do jejich životů přinášejí velkou změnu. Avšak životní podmínky jsou zde špatné. ‘Naléhavě potřebujeme mýdlo a nádoby s vodou. Moje děti nemají šaty.’

Přestože je v současné době v Jižním Súdánu příměří, Elizabeth nevěří ve světlou budoucnost její domovské země. Přesto, že životní podmínky uprchlíka jsou těžké, ví, že v blízké budoucnosti do její domoviny není návratu. ‘Chybí mi moje rodina, ale zde je bezpečně. Pokud si nebudu jistá, že se tam dá žít v míru, do Jižního Súdánu se nevrátím.’

Pro život v bezpečí: Prosím podpořte práci CARE s uprchlíky
na celém světě on-line dárcovstvím

28. května 2014

CARE podporuje ohrožené děti v České republice

 

Ve spolupráci s Asociací partnerů diplomatického sboru podporuje CARE Dětské krizové centrum na Praze 4.

Asociace partnerů diplomatického sboru (Diplomatic Spouses Association – DSA), která klade silný důraz na charitativní činnost, byla založena v roce 1997 jako nezisková organizace. Od roku 2000 rozdělila DSA více než 55,5 milionů korun, čímž se řadí k předním mecenášům v České republice.
DSA 2014

V letošním roce podpořila DSA 24 českých charitativních organizací, vybraných ze 48 žádostí předložených od organizací působících v České republice. Organizace CARE poskytla dar DSA ve výši 200.000 Kč na podporu Dětského krizového centra Praha IV s projektem „Cesta z pekla’.

Dětské krizové centrum je zařízení specializované na odbornou psychosociální a zdravotnickou pomoc. Již od roku 1992 je centrum zaměřené na problematiku týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak na zdravém vývoji ohrožených dětí. Cílem odborných služeb je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalším zneužíváním a násilím, poskytnout psychickou podporu dítěti i rodině a minimalizovat míru negativního dopadu na vývoj dítěte.

‘Díky významné finanční podpoře od společnosti CARE jsme mohli odbornou péčí pomoct dětem zvládnout jejich traumata tak, aby si je nemusely nést do dalšího života, čímž jsme přispěli ke zvýšení kvality života těchto dětí. S touto finanční pomocí jsme mohli poskytnout odbornou péči výrazně vyššímu počtu klientů, než tomu bylo v předchozích letech. V průběhu roku 2013 jsme poskytovali odbornou péči celkem 467 ohroženým dětem, z nichž 153 vstoupilo do péče pro podezření na jejich sexuální zneužívání. Ohrožené děti dostaly šanci na život v příznivějších podmínkách – bez týrání, sexuálního zneužívání či zanedbávání’, uvedla Dr. Zora Dušková, ředitelka centra.

CARE Česká republika již třetím rokem podporuje činnost Dětského krizového centra, které poskytuje bezplatnou, účinnou a okamžitou pomoc nejen dětem v krizových situacích, ale i jejich rodinám. „Díky velkorysé podpoře DSA mohou děti v nouzi vést bezpečný a důstojný život. Srdečně děkujeme DSA za projevenou důvěru!’, doplňuje Dr. Andrea Wagner-Hagerová, viceprezidentka CARE Česká republika.

Bez podpory dárců, jako je DSA, by Dětské krizové centrum nebylo schopné samostatně fungovat. Stát hradí centru pouze 65 % provozních nákladů, léčba je přitom klientům poskytována zdarma. V České republice je Dětské krizové centrum na Praze 4 největším specializovaným zařízením pro léčbu psychosociálních a psychiatrických traumat u dětí.

21. května 2014

Balkán: Pomáhejte s námi obětem povodní

 

Pytle s pískem, sesuvy půdy a všude kolem jen zničené domy. Mnoho rodin na Balkáně musí dnes čelit velmi složité situaci a bezmocně přihlížet tomu, jak to, co si lety práce vybudovali, je zničeno během několika dní. CARE jim pomáhá!

BALKAN 1

Je ještě příliš brzy na to, abychom mohli s přesností říct, kolik životů si vyžádaly tyto povodně, nebo kolik domů bylo zničeno.
Co je však jasné, je že situace na Balkáně je více než kritická a plná dramatických scén: důchodci, děti a celé rodiny opouštějí jejich zaplavené domovy v gumových člunech.
Domy se hroutí v důsledku sesuvů půdy a cesty jsou neprůjezdné. Všichni, kteří byli vyhnáni povodněmi, se seskupují v místních provizorních ubytovacích prostorách.

  

Prosím darujte a pomozte tak obcím v Srbsku a Bosně!


Volání o pomoc z Balkánu

BALKAN 2Sevko Bajić je zaměstnancem CARE pobočky na Balkáně. Svým CARE kolegům po celém světě mailem poslal naléhavou výzvu o pomoc: ‘Když přišli povodně, byl jsem spolu s partnerskou organizací navštívit město Bijeljna v Bosně a Hercegovině. Řeky jsou rozvodněné, silnice zaplaveny a voda neúprosně stoupá. Viděl jsem strach a hrůzu v očích lidí. Ztratili jsme vše, volali. Co s námi bude? Nikdo nám nepomůže! Zoufalství, které zde nyní vládne je nepředstavitelné. Voda s sebou odnáší všechno. Na cestě do Sarajeva se za námi sesunul obrovský kus půdy z kopce. Během několika sekund bylo vše zničeno. Sesuv s sebou vzal mnoho domů. Lidé zůstali před jejich zničenými domovy stát zcela v šoku, jako zmrazení. Plakali. Zažil jsem tu válku. Viděl jsem mnoho. Ale poprvé vidím lidi, kteří ztrácejí naději. Naléhavě potřebujeme dary na pomoc těmto lidem.’

CARE již vyčlenila k dispozici 275,000 Kč jako pomoc při mimořádných událostech na Balkáně, které slouží na nákup vodních čerpadel, lopat, gumových holínek. Je však třeba mnohem více.

Pomozte nám rozšířit naše programy pomoci pro lidi na Balkáně !

21. května 2014

Balkán: Pomáhejte s námi obětem povodní (2)

 

Pytle s pískem, sesuvy půdy a všude kolem jen zničené domy. Mnoho rodin na Balkáně musí dnes čelit velmi složité situaci a bezmocně přihlížet tomu, jak to, co si lety práce vybudovali, je zničeno během několika dní. CARE jim pomáhá!

BALKAN 1

Je ještě příliš brzy na to, abychom mohli s přesností říct, kolik životů si vyžádaly tyto povodně, nebo kolik domů bylo zničeno.
Co je však jasné, je že situace na Balkáně je více než kritická a plná dramatických scén: důchodci, děti a celé rodiny opouštějí jejich zaplavené domovy v gumových člunech.
Domy se hroutí v důsledku sesuvů půdy a cesty jsou neprůjezdné. Všichni, kteří byli vyhnáni povodněmi, se seskupují v místních provizorních ubytovacích prostorách.

  

Prosím darujte a pomozte tak obcím v Srbsku a Bosně!


Volání o pomoc z Balkánu

BALKAN 2Sevko Bajić je zaměstnancem CARE pobočky na Balkáně. Svým CARE kolegům po celém světě mailem poslal naléhavou výzvu o pomoc: ‘Když přišli povodně, byl jsem spolu s partnerskou organizací navštívit město Bijeljna v Bosně a Hercegovině. Řeky jsou rozvodněné, silnice zaplaveny a voda neúprosně stoupá. Viděl jsem strach a hrůzu v očích lidí. Ztratili jsme vše, volali. Co s námi bude? Nikdo nám nepomůže! Zoufalství, které zde nyní vládne je nepředstavitelné. Voda s sebou odnáší všechno. Na cestě do Sarajeva se za námi sesunul obrovský kus půdy z kopce. Během několika sekund bylo vše zničeno. Sesuv s sebou vzal mnoho domů. Lidé zůstali před jejich zničenými domovy stát zcela v šoku, jako zmrazení. Plakali. Zažil jsem tu válku. Viděl jsem mnoho. Ale poprvé vidím lidi, kteří ztrácejí naději. Naléhavě potřebujeme dary na pomoc těmto lidem.’

CARE již vyčlenila k dispozici 275,000 Kč jako pomoc při mimořádných událostech na Balkáně, které slouží na nákup vodních čerpadel, lopat, gumových holínek. Je však třeba mnohem více.

Pomozte nám rozšířit naše programy pomoci pro lidi na Balkáně !

04. května 2014

Jordánsko: Vítejte v Azraq!

 

Od Martena Myliusa, CARE projektového manažera v Azraq

Marten2Vítejte v Azraq, v největším uprchlickém táboře v Jordánsku. Azraq je postaven pro 51.000 uprchlíků, ale jeho kapacita může být rozšířena, tak aby mohl přijmout až pro 130,000 lidí.
Leží uprostřed bezútěšné pouště, v oblasti bez téměř žádné vegetace. Celá oblast je ohraničena kovovým plotem a ostnatým drátem. Kam až oko dohlédne, jsou v řadách po 12-ti až 16-ti postavené za sebou jdoucí chatrče z vlnitého plechu.
Ve čtyřech takovýmto způsobem vytvořených vesnicích může žít 10.000 až 15.000 lidí.

Uprchlíkům jsou k dispozici fotbalové a volejbalové hřiště, vodní hydranty, stejně jako toalety pro osoby se zdravotním postižením. Jsou zde také postaveny zdravotní střediska, kliniky, školy, supermarkety, nákupní centra a policejní stanice. V každé vesnici je i CARE společenské centrum.

JOR Azraq Baby refugeePo několik dní byl tábor ještě městem duchů, ale po tom co byl 30. dubna slavnostně otevřen, do něj přišli první uprchlíci. Samozřejmě, že otevření uprchlického tábora není důvod k oslavě, ale po více než roce plánování a výstavby, je komplexně navržený tábor Azraq konečně dokončen.
Před příchodem prvních uprchlíků zde bylo podivné ticho, sotva jsem si uměl představit, co přijde. Nyní příchozí rodiny dostávají základní vybavení s matrací, přikrývkami, solárními lampami, vědry a kuchyňským vybavením.

Prosím pomozte TEĎ !

Lidé prchající ze Sýrie, jsou tak rozmanití jako společnost v mém rodném Německu: jsou zde lékaři, učitelé, řemeslníci, grafičtí designéři, počítačoví programátoři, ženy v domácnosti, manažeři bank, či hudebníci. Museli utéct před násilím ve své vlasti, nyní je jejich majetkem a domovem devět metrů čtverečních uprostřed pouště.

JOR Azraq friendly spaceV komunitních centrech vedených organizací CARE, informují vyškolení poradci uprchlíky se zvláštními potřebami o tom, kde mohou získat pomoc. Samotné centra lze také využít pro společenské akce, terapeutické podpůrné skupiny, semináře, modlitby, školení a šíření důležitých informací.

Co mohou lidé v Azraq dělat?

Přestože je v táboře prostor pro návštěvy ‘meet and greed‘, tábor znamená zejména ochranu pro uprchlíky, kteří jeho prostory nemohou opustit. Hraniční plot stejně jako tábor samotný neustále hlídá armáda a soukromé bezpečnostní služby. Pokud existuje něco aspoň částečně pozitivního ve tvářích rodin přicházejících do tábora, je to asi právě úleva a pocit, že mezinárodní společenství zajišťuje jejich ochranu. Lidé nevědí, jak dlouho v táboře zůstanou – s ohledem na ostatní jordánské uprchlické tábory a neúspěšné syrské jednání v Ženevě, možná i desetiletí. Pro děti jsou tu hřiště a školy, ale co dospělí?

Azraq Opening web-0427V zájmu zachování chodu nemocnic, škol, supermarketů a sociálních zařízení, je potřeba pracovní síly. Je však více než jasné, že i 10,000 obyvatel nedalekého jordánského města potřebuje práci. Každá práce a možnost příjmu pro syrského uprchlíka znamená ztrátu práce a příjmů pro Jordánce, což také může vést ke konfliktům. Toto je jeden z problémů, který musí Agentura OSN pro uprchlíky a organizace pracující v Azraq bezpodmínečně a co nejefektivněji řešit.

Jaké by bylo nejlepší řešení ?

Když stojíte v Azraq a kolem sebe nevidíte nic jen řady z velké části stále ještě prázdných chatrčí, na rozum vám přijde myšlenka: Toto nemůže být nejlepším řešením pro uprchlíky. Ne, jistě ne. Ale co je alternativou? Vybudováním Azraq se trochu ulevilo táboru Za’atari i jordánské vládě. Poté, co země přijala mnoho palestinských uprchlíků a Iráčanů, a s ohledem na to, že mnozí Jordánci sami žijí v kritických podmínkách, je těžké očekávat, že Jordánsko bude moci nechat své hranice otevřené i nadále. Pravdou je, že navzdory všemu, jsou obrovské uprchlické tábory jako Azraq stále nejlepší z nevhodných alternativ, jakýmsi nejmenším zlem. Jde jen o dočasné řešení, ale pokud se Syřané budou moci konečně vrátit do své vlasti Sýrie, třeba zabezpečit aspoň jejich minimální ochranu a důstojnost.

Dr.In Andrea Wagner-HagerDr. Andrea Wagner – Hagerová, viceprezidentka CARE Česká republika, k otevření nového uprchlického tábora v Jordánsku :

‘Skutečnost, že bylo nutné otevřít další uprchlické tábory, ukazuje strašné důsledky probíhajících třech letech konfliktu v Sýrii. Miliony lidí jsou na útěku, nemají téměř co jíst, musí čelit akutnímu nedostatku jakéhokoliv bydlení, téměř neexistující zdravotní péči pro jejich děti, či nemožnosti posílat je každý den do školy.’

  

29. dubna 2014

Jižní Súdán: Těžká pomoc v blátě a nejistotě


Blog Alaina Lapierra, vedoucího týmu CARE Emergency

‘Po nelítostných bojích, zůstává situace v Jižním Súdánu stále napjatá. Podle Organizace spojených národů (OSN) se počet vysídlených osob v průběhu posledních dnů zvýšil o 8.000, a to na 22.000 osob. Ochranu většinou hledají ženy a děti.

Velký počet uprchlíků v nouzi, špatné povětrnostní podmínky a všudypřítomná nejistota vedou k obtížné situaci. Včera velmi silně pršelo, takže pomoc na cestě k táboru OSN uvízla na rozmáčené cestě. Pro uprchlíky zde není dostatečný počet toalet. Nejvíce naléhavá je zde potřeba čisté vody a kanalizace. CARE spolu s dalšími organizacemi pomáhá uprchlíkům přímo na místě. CARE se ve své pomoci zaměřuje na různé potřeby žen, dětí a mužů v nouzi.

Pomozte nám pomáhat uprchlíkům v Jižním Súdánu

SSD Mutter und KindLidé si tu už mnohým prošli. Situace je kritická zejména pro ženy a děti. Navzdory jejich osudu je úžasné, jak se s jejich situací dokáží vyrovnat. Jako obvykle, ženy nesou největší zátěž: ocitly se uprostřed obrovského konfliktu, ztratily své domovy, rodiče a příbuzné. Celý jejich život se jim najednou krutě změnil.

My se snažíme zmírnit jejich utrpení a navzdory těžké situaci a riziku nových bojů, zlepšit jejich situaci.V příštích několika dnech se CARE chystá stavět mobilní kliniky ve městě Bentiu. Také chceme podporovat ženy a děti potravinovou pomocí a lékařskou péčí i mimo oblasti, které jsou pod ochranou OSN.

Čekání na registraci
V posledních dnech pracuje personál CARE čtyřiadvacet hodin denně a ošetřuje stovky pacientů na území chráněném OSN. Počet zraněných a nemocných naštěstí klesá, ale bohužel šance, že boje opět vypuknou je velká.

Budeme rozšiřovat naši pomoc na vybudování hygienických zařízení a provedeme hygienická opatření pro prevenci nemocí. Kromě toho plánuje CARE zvýšit dodávky potravin pacientům z klinik.

 

Potravinová pomoc je jednou z nejnaléhavějších potřeb, a to nejen pro vysídlené osoby, které se nacházejí pod ochranou OSN, ale i pro jiné oblasti, které jsou postiženy konfliktem.
Příští rok se Jižní Súdán obává hladomoru, protože mnozí lidé neměli možnost zasít. Humanitární situace v zemi je velmi špatná a já se obávám, že se bude zhoršovat i nadále. Ale i v takovém případě zůstane CARE na místě a bude s dalšími organizacemi v Bentiu zajišťovat život zachraňující pomoc pro ženy, děti a muže. ‘

Vaše podpora zachraňuje životy !

21. dubna 2014

Ztracená generace Sýrie

 

Představte si, že je vaše žena nemocná. Má rakovinu. Ale neřekne vám o tom, protože ví, že nemáte peníze na léčbu. Vaše děti nemohou chodit do školy. Musíte pracovat, byli jste avšak zraněni a nemůže uživit vaši vlastní rodinu. Žijete v malých, vlhkých prostorách, kde jen matrace ležící na studené podlaze slouží jako místo na spaní. A i odtud se pravděpodobně budete muset brzy odstěhovat, protože již nemůže platit nájem.

Toto je příběh Faisala, mladého otce, syrského uprchlíka v Jordánsku. Stejně jako Faisal je v Jordánsku a v sousedních zemích Sýrie asi 2,5 milionu syrských uprchlíků. Každý den musí dělat obtížná rozhodnutí: Pošleme děti do školy, nebo jim řekneme aby šli do práce, a měli jsme tak šanci zaplatit nájem? Kterou z mála vzpomínek, které jsme si s sebou mohli vzít z našeho domova prodáme, abychom tak měli co jíst ? Budeme mít snubní prsten nebo vytápění? 

Humanitární organizace CARE na základě nové studie zjistila, že více než půl milionu syrských uprchlíků v Jordánu žije ve městech, což je více než kdykoliv předtím. Tito lidé bojují s nedostatkem míst k bydlení, vysokým zadlužením, rostoucími náklady na bydlení, a s téměř neexistujícími příležitostmi na vzdělání.

1Syria Crisissmall 0449Devět z deseti uprchlíků je v dluzích – dluží příbuzným, hospodářům, obchodníkům či sousedům. V mnoha případech se mladí synové stávají hlavními živiteli rodin. CARE studie také ukazuje, že pouze polovina ze syrských uprchlických dětí v současné době navštěvuje školu. Celá generace dětí je ztracena, a proto jsou právě oni nejdůležitější investicí do budoucnosti Sýrie.

Od začátku krize podporuje CARE humanitární pomocí téměř 300 tisíc Syřanů a zranitelné hostitelské komunity v Jordánsku a Libanonu. Jedním z cílů práce CARE je poskytování pomoci v hotovosti pro nejchudší z chudých: je to jeden z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů, jak pomoci městským uprchlíkům naplnit jejich nejnaléhavější potřeby, a pomáhá se tak vysídleným obyvatelům, stejně jako hospodářství hostitelských komunit. 

Pomoc a podpora humanitárních organizací pro syrské uprchlíky je výrazně nedostačující. Mezinárodní humanitární společenství odhaduje, že aby byla pomoc adekvátní k potřebám lidí , bude potřeba pomoc v roce 2014 zvýšit o téměř 3 miliardy eur (82,5 miliardy Kč). CARE má dosud k dispozici méně než 25 procent z 144 milionů eur (téměř 4 miliardy Kč), potřebných pro pomoc syrským uprchlíkům v CARE projektech.

2Syria Crisissmall 1304My, jako součást mezinárodního společenství nesmíme dovolit, aby se syrské děti a mladí lidé stali ztracenou generací, která vyrůstá v chudobě a bez příležitostí. Nemůžeme sledovat, jak jsou tisíce uprchlíků s chronickými a závažnými onemocněními bez lékařské pomoci. Nemůžeme dovolit, aby rodiče posílali své děti místo do školy, tak do práce. Nemůžeme dovolit, aby otcové rodin, jako je Faisal, museli sledovat, jak jejich ženy trpí. Už nadále nemůžeme jen nečinně přihlížet.

Můžeme a musíme udělat více!

Pro více informací:
Kompletní studie ! (anglicky)