02. července 2014

Oznámení


Oznámení o ukončení veřejné sbírky

Oznamujeme, že k 16.5.2014 skončila veřejná sbírka CARE ČR o.s. povolená MHMP
pod č.j. S-MHMP/402767/2011. Důvodem je uplynutí tříleté doby, na kterou byla sbírka schválena.    CARE podává závěrečné vyúčtování a souběžně bude žádat o novou veřejnou sbírku, která bude zahájena po schválení Magistrátem hl. m. Prahy. Ze stejného důvodu je pozastaveno heslo DMS CARE pro zasílání dárcovských SMS.

Upozorňujeme, že do schválení nové sbírky nemůžeme přijímat platby na náš účet veřejné sbírky č. 243 308 210/0300, vedený u ČSOB.

Pro Vaše finanční dary a příspěvky můžete i nadále využít dárcovské konto (provozní účet) CARE ČR.   Číslo dárcovského konta, vedeného u ČSOB a.s., je 219 619 502 / 0300.

Zpátky k přehledu