20. října 2014

Otevřený dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi: Odsouhlaste ambiciózní klimatický a energetický rámec do roku 2030!


Odsouhlaste ambiciózní klimatický a energetický rámec do roku 2030!

Ředitelé evropských organizací sdružených v mezinárodní síti CARE International s velkou naléhavostí vyzývají k přípravě ambiciózního rámce pro oblast energetiky a klimatu do roku 2030 na zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. října. V CARE především pevně věříme, že se Evropa musí dohodnout na snížení emisí skleníkových plynů o více než 40% do roku 2030, což představuje důležitý krok k omezení globálního oteplování co nejblíže k limitní hranici 1,5 ° C.

Otevřený dopis představitelům státu v České republice, Dánsku, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Rakousku a Spojeném království, si můžete přečíst zde!

Zpátky k přehledu