01. října 2015

OSN schválila nové cíle udržitelného rozvoje.

Cíle udržitelného rozvoje byly tento víkend formálně přijaty na Summitu udržitelného rozvoje OSN v New Yorku.

Lídři se společně shodli na přijetí 17 cílů, mezi kterými je vymýcení extrémní chudoby, boj proti nespravedlnosti, nerovnosti, či důsledkům klimatických změn. Na naplnění těchto cílů by měly země společně pracovat do roku 2030.

CARE vítá nové cíle udržitelného rozvoje

CARE vítá přijetí cílů udržitelného rozvoje, které například poukazují na rovnost pohlaví a také na význam přizpůsobení se klimatickým změnám.
Pro CARE je důležité zejména ekonomické posílení dívek a žen, rovnost mužů a žen, a udržitelný hospodářský růst ve všech zemích světa. V cílech je jasně formulován také závazek přístupu k reprodukčnímu zdraví, konec hladu ci podvýživy ve světě.

Všichni tak stojíme před obrovskou výzvou k dosažení těchto cílů během následujících 15 let. Jaké je jejich přesné znění?

1Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě.
Cíl 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství.
Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku.
Cíl 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.
Cíl 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.
6Cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.
Cíl 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie.
Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny.
Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace.
Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi.
11Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce.
Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.
Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů.
Cíl 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje.
Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit 16degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.
Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.
Cíl 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování.

Na mnoha z těchto cílů pracuje CARE v programech po celém světě. Přidejte se k nám!

Pomáhejte spolu s námi!

Zpátky k přehledu