20. července 2018

Odstraní trojčlenka chudobu?

Přes 500 milionů žen na světě neumí číst a psát. Vzdělání je přitom jedním z hlavních nástrojů, jak překonat chudobu a změnit svět. Ředitel francouzské pobočky CARE Philippe Lévêque vysvětluje, proč tomu tak je.

In a small, rural village in northern Ethiopia, Fikere and her husband Kasa would like to have three children – two boys and a girl. Late at night, after a hard day’s work on the farm, they talk about sending their kids to school and dream that they will finish university and get good jobs. Yet there was a time not that long a go when discussions like this were a pipe dream for 18-year-old Fikere. Her husband used to be distant and bossy, and never listened to her views. She had resigned herself to doing what he said to avoid being hurt. "Life was miserable before. I had to do all the housework like collecting water, preparing food, looking after his [Kasa’s] parents and the coffee ceremony," says Fikere. "My high workload meant I was never able to visit my family or go to church or village ceremonies." Fikere married Kasa - her second husband - when she was 15. She married her first husband when she was 12 years old but he divorced her at age 14 because she didn’t want to have a baby. "I was happy to be rid of him," says Fikere of her first husband who was 15 years older than her. "I never wanted to marry him in the first place but it was arranged by my parents." Fikere’s story is echoed across all corners of the globe. Child marriage affects 14 million girls each year and is, without exception, the biggest challenge to girls’ development. The centuries old practice perpetuates poverty by cutting short a girl’s education and livelihood opportunities, keeping her poor. First interview – Fikere Abebaw, 18, has been married to her husband for 4 years. She married at 12-years-old, and divorced her husband because he wouldn’t let her continue her education. When she was in the 8th grade she wanted contraception and he didn’t allow it, so they divorced. So she married her second husband Kasa Asrese, 32, (green beany and gum boots) at 14 years. She is a participant of the TESFA project. Fikere has been married for 12 years, she choose to marry because she owned land and this is her husbands second marriage. They live with their mother and father on a half hect-acre plot. He likes her because she is young and cute and supports him. He has come to love her ideas and brain. She is a participant of the TESFA project Photo by Josh Estey/CARE DAY1.230713 ETHIOPIA.Amijaye Kebele, Warada Farta, in the highlands of Northern Ethiopia BACKGROUND:.TESFA Project (Toward Improved Economic and Sexual Reproductive Health Outcomes for Adolescent Girls) = TESFA mean Hope in Amharic. The project was launched on May 1, 2010 and will run until the 31st of October 2013. TESFA seeks to bring measurable change to the sexual reproductive health of adolescent girls in the Farta Warada (district). TESFA is a unique development and research project. By understanding to what extent combined economic empowerment and reproductive health intervention for ever-married adolescent girls has in contrast to project individuals. (Ever married includes married, divorced, and widowed girls below 18 years of age.) In a region known for child brides the TESFA project is aiming to change social behavior through economic and communal pressure. The project works with girls aged 14-19 years old. In the Fartra region where the project is active, in 2011 14% of girls were married by the age of 10 and 39-42% married before age 15. The project has reached over 5,000 girls. .

Negramotnost se týká více žen než mužů. Čím to je?

Celosvětově jsou ženy nejvíce zasaženou skupinou, co se diskriminace spojené s negramotností týče. Dvě třetiny z 758 milionů negramotných osob napříč světem jsou ženy. 76 milionů z těchto žen je mladších 25 let.

Mnoho dívek nemá možnost chodit do školy nebo docházku dokončit. Je to zapříčiněno několika důvody. Jedním z nich je role dívek v rodině, kde se významně podílí na chodu domácnosti: jen úklidem tráví o 40 % více času než chlapci. Je to způsobeno jejich společenským postavením. V mnoha částech světa je vzdělání stále vyhrazeno pouze mužům, protože právě oni budou živiteli rodiny. Roli hrají také vynucené sňatky. Ženy odcházejí od své rodiny k rodině manžela. Vliv má i finanční situace rodiny – pokud je rodina chudá, nemůže si dovolit posílat dcery do školy. Bohužel existuje jen málo podpůrných programů pro negramotné dívky ve věku od 15 do 24 let, které si vzdělání nemohou dovolit. Právě ony jsou systémem nejvíce přehlíženy.

 

Ovlivňuje negramotnost všechny aspekty života žen?

Miliony dívek ve světě neovládají základy čtení a psaní. Obvykle to není na první pohled patrné, ale tento hendikep je vylučuje ze společnosti a činí je závislými na ostatních, což má vážné důsledky pro ně i jejich okolí.

Je to velká nespravedlnost. Zatímco celosvětově úroveň chudoby klesá, gramotnost žen se nezvyšuje a nerovnosti mezi muži a ženami jsou tak výraznější. Pro budoucnost žen je proto nutné, aby se vzdělávaly. Jedině vzdělání jim otevře cestu k soběstačnosti jak sociální, tak finanční, navíc získají sebedůvěru.

 

Jak můžeme ženám pomoci?

V našem programu zvyšování gramotnosti předáváme ženám vědomosti, které jsou nejvíce využitelné v každodenním životě – znalosti majetkových záležitostí, lékařských předpisů, schopnost vyplnit úřední dokument nebo si osvojit trojčlenku pro provádění obchodních počtů. Je to také příležitost udělat alespoň základní sexuální osvětu.

 

Je gramotnost hlavním faktorem pro zajištění rovnosti mezi muži a ženami a dodržování jejich práv?

Přístup ke vzdělání je základním právem žen, které jim zajistí individuální svobodu a pomůže jim se vypořádat s diskriminací, které čelí.

Pokud budou ženy gramotné, mohou snáze rozvíjet svůj talent a nadání a zajistit si tak finanční soběstačnost. Často například znají pouze místní dialekt, a ne oficiální jazyk. Když se tento jazyk naučí, získají přístup k informacím o svých právech a mohou se pak lépe bránit.

A je třeba se dívat ještě dál. Vzdělaná žena je přínosem i pro rodinu. Dítě matky, která umí číst, má o 50 % vyšší šanci, že se dožije více než 5 let.

Gramotnost mění životy lidí po milionech. V konečném důsledku je přínosem pro celou společnost. V zemi, kde všechny děti chodí do školy a kde ženy mají stejný přístup ke vzdělání jako muži, se HDP na obyvatele za 40 let zvýší až o 23 %. Vzdělání je tak prvním krokem k tomu, jak najednou bojovat s chudobou i nerovností.

CARE pomáhá chudým ženám k soběstačnosti.
Bez vás by však naše pomoc nebyla možná.
Děkujeme, že jste s námi!

Zpátky k přehledu