01. dubna 2009

O ženské obřízce se nesmí mlčet

Bezútěšný kočovnický život
Život nomádského národa Afar v Etiopii, se točí kolem dobytka, ovcí a koz. Když zvířata potřebují vodu a potravu, táhnou s nimi dál i lidé. V této honbě za živobytím pak urazí stovky kilometrů kamenitým terénem. Lékařská péče je v tak bezútěšné krajině nulová, třetina dětí se tam nedožije pátého roku života. Školní docházka je prakticky nemožná: 90 % dětí ve školním věku nechodí do školy. V drtivé většině to jsou dívky.

‘Ne!’ obřízce
Abay vyrostla v etiopském pouštním území Awaš-Tals. Až do té doby, kdy jí měla být obřízka provedena, běžel její život obvyklým tempem, stejně jako ostatním ženám kmene. Pásla ovce a účastnila se každodenní práce. Rituál obřízky je však v jejím kmeni povinný pro všechny dospívající dívky. Má až do svatby zaručit jejich panenství. A tak, jako i jiné matky, trvala ta Abayina na bolestivém zákroku u své dcery. Abay však měla starch, vzepřela se a utekla. Měla velké štěstí. Podpořil ji její strýc z Adis Abeby a přijal ji k sobě.

Návrat s CARE
V hlavním městě se Abay dařilo a mohla dokonce navštěvovat školu. Když se pak po letech vrátila do Awaše, doprovázelo ji CARE. „Priorita mé práce pro CARE spočívá ve zřizování škol a zdravotních zařízení a zabezpečování dostatečného množství vody,“ říká Abay, která s tamní CARE spolupracuje na projektu flexibilních vyučovacích hodin, které dětem umožní jak práci v rodině tak návštěvu školy. „Mým důležitým cílem bylo umožnit děvčatům a ženám přístup ke vzdělání“, vypráví Abay dál. Na srdci však měla ještě něco jiného.

Dříve posměch, dnes úcta
“Chtěla jsem přesvědčit ostatní, že obřízka je něco hrůzného’, říká Abay. Jenže už samotné mluvení o této tradici jí ve vesnici přinášelo výhrůžky smrtí. Aby přesvědčila radu starších, jaká obřízka opravdu je, nahrála jednu z nich na video. Zástupci rady, kteří dosud tuto krvavou a brutální věc neviděli, hlasovali o dva týdny později v poměru 15 : 2 pro zastavení hrozného rituálu. A tak se spolu s CARE Abay podařilo dokázat, že je možné nejen prolomit mlčení, ale celé nastupující generaci děvčat změnit život k lepšímu.

Zpátky k přehledu