23. ledna 2017

Nová zpráva CARE: 10 nejpodhodnocenějších humanitárních krizí roku 2016

Mezinárodní humanitární organizace CARE International zveřejnila novou zprávu, která upozorňuje na deset humanitárních krizí, jímž se v médiích v roce 2016 věnovalo nejméně pozornosti.

Zpráva „Tiché utrpení: 10 nejpodhodnocenějších humanitárních krizí roku 2016“ („Suffering in silence: The 10 most under-reported humanitarian crises of 2016“) zmiňuje potravinovou krizi v Eritreji, na Madagaskaru, v Severní Koreji, Papui-Nové Guinei, konflikty v Burundi, oblasti Čadského jezera, Demokratické republice Kongo, Středoafrické republice, Súdánu a loňské monzunové záplavy v Bangladéši.

„Na světě se děje mnoho katastrof, které se jen výjimečně dostanou do zpráv. CARE by pomocí této analýzy ráda upozornila na humanitární krize, které byly zanedbávané nebo zastíněné jinými katastrofami,“ říká ředitel humanitární pomoci CARE International Philippe Guiton.

Pozornost médií a získávání prostředků na humanitární účely spolu úzce souvisejí. Jakmile se utrpení objeví v televizi, řadu lidí to přiměje k tomu, aby se zapojili a darovali. „Média dokáží přimět politiky k odpovědnosti a pomáhají získávat finanční prostředky nezbytné k poskytování pomoci,“ říká Guiton. „Politici přitom nesmějí jednat pouze na základě svých vlastních politických zájmů. Často svou pozornost zaměřují k nejviditelnějším mimořádným událostem, aby dali svým voličům najevo, že jednají. Řada humanitárních krizí tak zůstává zapomenuta. Světoví vůdci je záměrně ignorují a zanedbávají.“

V roce 2017 čelí svět čím dál delším a bouřlivějším konfliktům. Chudé rodiny se musejí vyrovnávat s tajfuny, suchy a povodněmi, které jsou stále silnější a častější. Podle OSN bude letos naléhavě potřebovat humanitární pomoc přes 92 milionů lidí, což si vyžádá 22,2 miliard dolarů. „Chudí lidé se musejí stát odolnějšími, aby ochránili své životy, domovy a živobytí ohrožené opakujícími se přírodními katastrofami. Světoví lídři zase musejí přijmout zodpovědnost, aby se zabránilo konfliktům a aby byly ukončeny konflikty stávající. Právě oni mají moc najít politické řešení k ukončení krveprolití a utrpení. Musejí aktivně vystoupit a jednat,“ naléhá Guiton.

CARE International zkoumala přes 30 přírodních katastrof a probíhajících konfliktů, které zasáhly alespoň milion lidí, a analyzovala, jak často se objevovaly v článcích zpráv online. „Většina z těchto krizí potřebuje naši podporu také v roce 2017. Každý den žijí rodiny po celém světě v neustálém strachu o přežití, zatímco v jejich bezprostřední blízkosti dopadají bomby, zatímco jim povodně a sucho decimují pole i dobytek a brutální útoky je vyhánějí z domovů. Jejich příběhy si zaslouží pozornost,“ říká Guiton.

Zpátky k přehledu