19. února 2015

Nedotýkat se!’ – Život v ebolou zasažené Sierra Leone

Barbara Jackson, ředitelka humanitární sekce CARE International

Barbara Jackson CARE International‘Nedotýkejte se’. Toto slyším v Sierra Leone pořád dokola. Právě jsem s kolegy z CARE Sierra Leone a naší regionální pobočky pro západní Afriku na setkáních s našimi partnery a dárci. Spolu s nimi se společně snažíme bojovat s hroznou chorobou, která posledních sedm měsíců sužuje západní Afriku: ebola.

Každý nám zde opakuje ‘Nedotýkejte se!’ Řekli nám to na úvodním briefingu s regionálním manažerem CARE pro bezpečnost, připomíná nám to armáda, místní centrum pro ebolu a všichni naši pracovníci.
Je to jednoduchá, ale životně důležitá instrukce, nezbytná pro dosažení cíle ‘nula’ případů eboly v celém regionu.

Kolegové mi řekli, že několik místních center pro řešení případů eboly se postupně zavírá, stejně jako dvě větší zdravotní centra, protože se výrazně snižuje celkový počet nakažených lidí, kteří potřebují péči. Panuje zde proto pocit naděje a povzbuzení, že se tato hrozná epidemie, která svým způsobem zasáhla v této zemi každého, chýlí ke konci.

Ale i přesto, vždy když cestujeme do Mekene, jednoho z původních center nákazy, všude vidím prázdné prodejní stánky a na ulicích stojící opuštěné autobusy a jiné dopravní prostředky. Podél cesty jde jen velmi málo lidí, což se naprosto liší od typického afrického venkova, který jsem zatím zažila. Krize eboly rozhodně není u konce a jak mi potvrzují naši zaměstnanci, lidé se stále bojí oznámit podezření na případ nákazy. Vědí, že by už pak jejich milovaného člověka nemuseli nikdy znovu spatřit.

MEETING EBOLADržet ruce stále při těle…
Musím se vědomě nutit držet ruce stále při těle, a nikoho během setkání nezdravit podanou rukou ani neobjímat, jak jsem na to dosud byla s kolegy zvyklá. Nemohla jsem ani obejmout dlouholetého kolegu, kterému ebola vzala osm přátel a příbuzných. ‘Nedotýkáme se’ navzájem. 

Nadále musíme posilovat naše společné úsilí v tom, aby se zabránilo více případům, například zajištěním vhodných a důstojných pohřbů nebo zajištěním rychlého a efektivního přístupu ke zdravotní péči. Naším cílem je snížit případy eboly na nulu, a naše práce v CARE musí i nadále odrážet tento závazek.

Každý, s kým jsem se tu mluvila, mi za práci CARE v zemi vyjádřil velkou vděčnost. I když se v CARE nezaměřujeme přímo na léčbu pacientů nakažených ebolou, naše programy jsou zaměřeny na naplňování potřeb, na které se často zapomíná, ale přesto jsou nezbytné pro zajištění celostátní reakce na epidemii. Jsou to například logistická podpora okresních center pro ebolu, školení o postupech pohřbívání, školení o prevenci, která jsou vedena s ohledem na místní kulturu, nebo budování kapacit místních dobrovolníků. Do programů také zapojujeme místní vůdce komunit, protože jsou to oni, kdo tu má velkou moc a autoritu. Je to rozhodující nejen pro boj se současnou epidemií, ale i pro osvojení praktik, které sníží riziko vypuknutí epidemie do budoucna.

Pomoc pro Sierra Leone v dlouhodobém horizontu
Práce v dlouhodobém horizontu je jednou z nejsilnějších stránek CARE, a potvrdilo se mi to i teď v Sierra Leone. Stavíme na našich hluboce zakořeněných znalostech o práci s komunitami a důvěře, kterou jsme si dlouholetou prací u místních vybudovali. Vždy se nejprve snažíme zjistit, jak můžeme co nejlépe vyřešit problém udržitelným přístupem, a neaplikujeme krátkodobá řešení.

EducationMeeting-2Víme, že zde v Sierra Leone, stejně jako v ostatních zemích zasažených ebolou, jsou to ženy, které jsou nejvíce postiženy. Ony jsou odpovědné za péči o nemocné v rodinách, ony jsou místními zdravotními sestrami a jsou to také ony, jejichž manželé a synové přišli během epidemie o práci v továrnách, a které nyní hledají jiné způsoby, jak vydělat trochu peněz na přežití.

Dnes – ale i v budoucnosti – je naše reakce plánována v perspektivě ne měsíců, ale let. Je založena na respektu a znalostech z místních komunit. Zároveň pracujeme na tom, aby dárci a vlády věnovali finanční prostředky nejen pro okamžitou pomoc, ale i na programy k vytvoření základů pro udržitelné budování a obnovu země.

Když teď ze Sierry Leone odcházíme, nenacházím slova pro vyjádření díků a obdivu k odhodlání a úsilí našich místních zaměstnanců. Empatie a zapálení pro věc, s jakou zde s našimi partnery pracují, ukazují, že každý z nich je osobně hluboce ovlivněn touto krizí. My v CARE po celém světě musíme pokračovat v úsilí zajistit v příštích měsících a letech místním lidem zotavení se z této krize.

Navzdory příkazu ‘nedotýkat se’ bych si přála obejmout každého z našich kolegů zde v Sierra Leone a v Libérii, poděkovat jim a popřát, ať zůstanou v bezpečí. Zůstávají v našich srdcích a myšlenkách. Jsou to oni, kdo ukazují světu, že dosáhnout ‘nulu’ je opravdu možné.

Zpátky k přehledu