27. května 2013

Naučit se žít s klimatickými změnami

Dopady změny klimatu obzvlášť těžce pociťuje populace v subsaharské Africe. Nepravidelné deště, sucha a povodně tu častěji než jinde vedou k potravinovým krizím. Díky programu celoživotního vzdělávaní v adaptaci se pro Afriku – Adaptation Learning Program for Africa (ALP), podporuje CARE nejvíce zasažené domácností v Ghaně, Keni, Nigérii a Mosambiku a pomáhá jim tak přizpůsobit se změnám klimatu.

Dlouhá období sucha, nepravidelné srážky, žádná úroda

Tururu Abdi má spolu s jeho vesnickou komunitou prospěch z ALP programu. Foto: Hussein Wario/CARE

I dnes trpí nejchudší z chudých důsledky změny klimatu, tak jak Abdi Tururu (56) z Garissa v severní Keni. Stejně jako mnoho jeho krajanů se pro Abdiho stává stále obtížnější uživit se ze zemědělství.
‘Časy se změnily,’ říká Abdi. ‘Kdysi jsme měli dvě sklizně ročně. Dnes můžeme sklízet jen jednou za rok. V některých letech se neurodilo vůbec nic.’ Protože vesnice nemá peníze na koupi zavlažovacího systému, obyvatelé jsou závislí na deštích.
Srážky jsou stále menší a vyskytují se méně často.
‘Díky CARE jsme mohli zakoupit vodní čerpadlo, což nám umožňuje obhospodařovat půdu, pěstovat potraviny a krmivo pro zvířata na prodej. Nicméně, z dlouhodobého hlediska příjem není dostačující.’
Jelikož Abdi nemůže vydělat dost peněz, aby uživil rodinu, je závislý na státní podpoře. A právě lidem jako Abdi chce CARE pomoci s jejich adaptačním vzdělávacím programem.

Jak CARE pomáhá

Rozvoj inovativních přístupů v adaptaci na změny klimatu na úrovni vesnice
Společně s místním obyvatelstvem hledá CARE strategie jak se vyrovnat se s měnícím se klimatem. Jedná se například o používání osiva odolnějšího nepříznivým podmínkám, zavedení zavlažovacích systémů, či o rozvoj alternativních možností příjmu.

 Foto: Stefan Mielke / CARE

Podpora místních komunit a organizací
CARE podporuje komunity a organizace občanské společnosti, aby se mohli podílet na rozhodovacích procesech vlády. Navíc CARE dává hlas ženám a dívkám, které jsou často zodpovědné za živení rodiny a nejvíce trpí nedostatkem čisté vody a úrodné půdy.

Šíření osvědčených postupů v adaptování se na změny klimatu
Díky programu ALP by se měly najít úspěšné metody přizpůsobení se změně klimatu na úrovni vesnice a měly by být propagované tak, aby z nich mohli profitovat i další vesnice a další země v Africe. K tomu budou zároveň zveřejněny také doporučení pro vlády, aby ovlivnily plány a opatření přijatá v oblasti klimatických změn.

Zpátky k přehledu