20. srpna 2015

Mladí muži bojují s genderově podmíněným násilím a diskriminací

Judit Kontsekova, CARE

„Nikdy by mě nenapadlo, že jednoho dne povedu skupinu mladých lidí, kde budeme mluvit o tématech, která jsem dřív jen tiše pozoroval, a hrát o nich divadlo,’ říká Bekim*, vedoucí divadelního kroužku, jenž vznikl v rámci projektu CARE „Young Men Initiative’ (Iniciativa mladých mužů), financovaného Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA).

gender
Cílem projektu je angažovat mladé muže, aby věnovali pozornost genderovým stereotypům a zvláště pak násilí na ženách. Bekim má za sebou složitou minulost a k projektu zpočátku přistupoval rezervovaně, ale po absolvování workshopů se dokázal této problematice postavit čelem, a dokonce přimět vrstevníky, aby se také zapojili do aktivit zaměřených na transformaci genderových stereotypů a prevence násilí.

Školy a ministerstva pomáhají bojovat s genderově podmíněným násilím

Genderově podmíněné násilí je na západním Balkáně stejně častý problém jako všude jinde. Zde je však způsobený nejen diskriminačními vzorci, ale například také poválečnou situací, v jejímž důsledku je v této oblasti maskulinita stále spojována s vojenským jednáním. Proto CARE ve spolupráci s Rakouskou rozvojovou agenturou a místními partnerskými organizacemi pracuje na tom, aby angažovaly chlapce a mladé muže k tomu, aby tyto genderové stereotypy měnili a přecházeli sexuálnímu násilí.

Místní partnerské organizace v Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu a Srbsku spolupracují se školami a ministerstvy na oslovování chlapců a mladých mužů, kteří bývají primárními pachateli, ale velmi často také oběťmi násilí. Projekt zasáhne 150 000 mladistvých a ve spolupráci s ministerstvy bude přes 700 učitelů proškoleno v problematice prevence násilí a genderové korektnosti.

Genderové stereotypy jako překážky

Bekim shrnuje: „Přehodnotil jsem své názory, které byly velmi stereotypní, a získal mnoho kontaktů, které se mi v budoucnu budou hodit.’ Účastníci takovéto zásadní změny ve svém uvažování zažívají často a dokáží o nich otevřeně hovořit. Zmiňují však také to, že nejtěžší je pro mladého muže samotné rozhodnutí se do projektu zapojit. Tlak vrstevníků a diskriminačních norem je totiž stigmatizují za pouhou účast na projektu. Ale tak jako tomu bylo i u Bekima, není neobvyklé, že i ti, co měli původně o projektu pochybnosti, se do něj nakonec konstruktivně zapojí.

„Chceme upozornit na to, jak zásadním problémem je násilí.’

Otevřené workshopy, které pořádá partnerská organizace projektu, mohou účastníci ohodnotit, aby mohli lépe posoudit jednotlivé problémy a postupně přizpůsobovat své postoje a chování. Často zmiňují, že v průběhu nejen změnili své myšlení a nyní chápou důležitost této problematiky, ale také podporují své přátele, aby se zapojili i oni. Jeden mladý muž zhodnotil projekt následovně: „Chceme objevit nový způsob myšlení a zvedat o něm povědomí, připomínat, jak velkým problémem násilí je a jak mu předcházet.’

Účastníci projektu často zmiňují, že jejich zapojení do projektových aktivit, nejčastěji prostřednictvím klubů a workshopů ve školách, jim přineslo vyšší vnímavost vůči násilí a genderovým stereotypům, ale také je to motivovalo k větší společenské aktivitě v této problematice i do budoucna. Bekim shrnuje: „Pro mě je nejdůležitější, že jsem v rámci projektu začal svůj vlastní projekt.’ Tím myslí divadelní kroužek, který vede. Kroužku se daří předávat myšlenky projektu dál a angažovat další mladé muže v boji proti genderově podmíněnému násilí a změně genderových stereotypů.

* Jména byla kvůli ochraně soukromí změněna.

Více informací je k nalezení na webových stránkách EUROPEAN YEAR OF DEVELOPMENT

Zpátky k přehledu