16. března 2018

Lidé ve východní Africe zažívají nejhorší sucho

The IDP site at Burao arose very quickly and suddenly following the onset of drought. More than 1600 families have gathered here to seek refuge. The needs are high here, with people depending upon each other and aid agencies to provide cash, water, and nutrition. CARE has a nutrition centre where they take care of basic needs and offer referrals to more serious cases which they are not equipped to deal with. CARE also installed a 9,000(??) litre water bladder and trucks in water to refill it every week. Deeqa’s family were forced to flee when they lost almost all(?) of their livestock. Her youngest son, Hamse, is drastically malnourished and was starving. CARE’s nutrition centre in the camp provides him with plumpynut to help him stay alive Maryam’s story in her own words: My name is Deeqa. I am 31 Before the drought, life was good. We had everything we needed. We had 200 goats. But now we only have four. When we lost all our livestock we came here. We were transported from our village to here. Now our only source of income and food is donated from others. Because of the drought our health conditions have worsened. Our family has no one to rely on. My youngest is the most vulnerable because he is very sick. He is only three, and is drastically malnourished. He can’t walk, he can’t even stand. His name is Hamse. Sometimes when I look at Hamse I worry it’s going to be his last day. One day I took him to Burao to get medical attention and the doctors said any day could be his last. As a mum, that makes me worried. I am so scared. Hamse needs something nutritious to get better. I took him to the nutrition centre in the camp yesterday and CARE gave him plumpy nut. Life in the camp is indescribable. If we had somewhere else to go, we would leave this place. We have no hope. We just sit and wait. CARE gave us $90 cash by mobile transfer, and the plumpy nut for Hamse. And the water, which is the best thing that has happened here. The need for water is great amongst our family and the other families here. I am so worried about where we will get food. And the hut we live in. It cannot protect us from the cold and the wind. I am hopeful that we will continue to receive the assistance, the food and the water we are getting now. I hope the situation can change. Nutritious food is Hamse’s only hope of surviving. We need support because we are hungry. And because our shelter is poor. We need to change our living status. Interviewed by John Hewat in Burao, Somaliland on 07 September 2017. Scene-setting information: .Somaliland has faced many crises in recent times including drought and an outbreak of cholera. Thousands of subsistence farmers have lost all their livestock, and with it, their livelihoods and their food source. And of course they too are without water thanks to the drought.

Deeqa (31 let) ze Somálska měla stádo 200 koz. Nedávno vyschly v okolí jejího domova všechny studny, a proto dobytek během několika dní uhynul. Její rodina neměla dlouho téměř nic k jídlu a nejmladší syn Hamse je tak podvyživený, že mu hrozí smrt. Deeqa proto dostává pro synka od CARE výživu, která mu dává naději na uzdravení.

26 milionů lidí ve východní Africe v důsledku sucha hladoví a 1,4 milionu dětí trpí kritickou podvýživou. I když žijí skromně a snaží se usilovně zajistit sobě i svým rodinám obživu, nedokáží bez naší pomoci čelit nejhoršímu suchu za posledních 35 let. Pitná voda je vzácná. V několika oblastech už proto propukla cholera.

Pošlete prosím ještě dnes hladovějícím rodinám svůj balík pomoci s výživou pro děti, pitnou vodou nebo domácím zvířetem. Bez Vaší pomoci nepředstavitelné sucho a hlad nepřežijí. Děkujeme!

CARE pomáhá díky podpoře dárců v zemích východní Afriky, nejvíce postižených suchem – v Somálsku, Jižním Súdánu, Etiopii, ale také v Jemenu. Poskytuje výživu těm nejmenším a rozdává tablety na čištění vody. Somálsko postihla kvůli nedostatku pitné vody nejhorší epidemie cholery za posledních pět let. CARE buduje studny s nezávadnou vodou, které využívají tisíce lidí denně. Jakmile mají lidé dostatek vody, mohou opět obnovit svá stáda, aby nebyli závislí na pomoci druhých. 

 

„Bojím se, že dnešek bude jeho poslední den.“

Mladá maminka Deeqa dnes žije v táboře v oblasti Burao v severním Somálsku. Do tábora se uchýlilo 1600 rodin, které sucho připravilo o úrodu i dobytek. Je vděčná za pomoc, která se dostala jí a jejím dětem, ale do budoucnosti hledí s obavami. 

„Než přišlo sucho, život byl dobrý,“ řekla nám Deeqa. „Měli jsme všechno, co jsme potřebovali. Dříve jsme mívali 200 koz. Teď už nám zbyly jen čtyři. Když jsme přišli o stádo, utekli jsme sem do tábora. Teď jsou naším jediným zdrojem obživy darované potraviny. Kvůli suchu se zhoršilo i naše zdraví. Můj nejmladší syn trpí nejvíc, protože je hodně nemocný. Jsou mu teprve tři roky a je vážně podvyživený. Nemůže chodit, dokonce ani stát. Jmenuje se Hamse. Někdy, když se na něj dívám, bojím se, že dnešek bude jeho poslední den. Přinesla jsem ho do Burao, aby dostal výživu a léky. Doktoři mi řekli, že je zatím v ohrožení života. Jako matku mě to děsí.“

Hamse dostává každý den terapeutickou výživu pro malé děti, dostatek nezávadné vody a léky. Jeho maminka touží po tom, aby se uzdravil a aby se mohli vrátit domů. Nyní můžeme poslat hladovějícím rodinám ve stejné situaci dar v podobě balíku pomoci CARE s výživou, pitnou vodou nebo domácím zvířetem. Každý dar zlepší situaci několika hladovějících lidí ve východní Africe. Děkujeme vám!

 

Amina Suleiman Gas, 45 stands amidst the carcasses of her dead animals, piled for burning outside the compound where she has lived for 10 years in Barwako village 20kms into the desert from Anaibo Town, central Somaliland. Last week she lost 18 of her animals, now she is left with 12. She sent most of her livestock west with her neighbor in November 2016 when the drought began to get worse and fears they have not survived. Barwako was a village of 100 families but 245 more have come in from the surrounding area because of the drought. Amina is a member of the Villlage Savings and Loans Association (VSLA) who have shared all their savings with the displaced families, now they have nothing left. "We shared everything with them," Amina says. At least 6.2 million people, more than half the population, need assistance after 4 consecutive seasons of failed rains over 3 years have left the region depleted of all its resources and experiencing a drought on a scale not seen since 1974. It is on the verge of famine. CARE International has helped over 300,000 people since the drought situation became critical in October 2016, 200,000 of which have received water assistance.

Foto: Georgina Goodwin/CARE a John Hewat/CARE

Zpátky k přehledu