12. března 2013

Lesotho: Malé království ve velké bídě

Rozhovor s Michelle Carter, oblastní ředitelkou CARE Jižní Afrika / Lesotho, hovoří o aktuální potravinové krizi v Království Lesotho, kterou tato země již několik měsíců trpí.

725.000 lidí v Lesothu potřebuje urychleně pomoc. (Foto: Teshome Assefa/CARE)

Kde vlastně leží Lesotho?
Království Lesotho, velké jako Belgie, leží na jihu Afriky a je obklopeno Jihoafrickou republikou. Momentálně přibližně 40% obyvatelstva nemá dostatek jídla. Poslední žeň nebyla kvůli suchu hojná – produkce obilí byla pouze na úrovni 32% průměrné produkce za posledních 10 let.

Kdo je nejvíce postižen postravinovou krizí?
Vláda Lesotha odhaduje, že celkově 725.000 lidí potřebuje urychleně pomoc. Postiženy jsou především ženy a děti. 39% dětí je chronicky podvyživených. Ženy jsou často vystaveny hněvu a frustraci mužů. Hodně z nich se neumí vyrovnat s tím, že nemohou více nasytit své rodiny. Zůstane to při jedné špatné sklizni? Hospodářská situace se pro mnoho lidí v posledních letech silně zhoršila. Jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů – posílání peněz od mužů, kteří pracovali v jihoafrických dolech – je dnes velmi omezený, protože hodně jihoafrických dolů bylo nedávno zavřeno. Zároveň se nadále zvyšují ceny potravin a životní náklady. Nelze opomenout působení klimatických změn: pro mnoho rolníků již více není možné odhadnout, jak dopadne sklizeň. Situaci zároveň ztěžuje i rozšíření HIV. Téměř 23% obyvatelstva je infikovaného – stupeň rozšíření je třetí nejvyšší ve světě! Navíc, HIV léky jsou méně účinné, když je pacient podvyživený.

Pomozte pomáhat!

Jak podporuje CARE lidi v Lesotho?
CARE spolu s partnery jako WORLD Vision a Caritas, jako jedna z prvních organizací varovala před potravinovou krizí v Lesothe. Už více než 40 let úzce spolupracujeme s vesnicemi v Lesothu a tak jsme včas zjistili, že se něco musí udělat. Nejdříve jsme rozdělili osivo. Lidé byli velmi šťastní, že jejich prosby o pomoc byly vyslyšeny. Začátkem února jsme kromě toho rozdělili poukázky na peníze v hotovosti, aby si obzvlášť postižení lidé mohli na trhu koupit jídlo. Při této příležitosti vysvětlujeme mužům a ženám nebezpečí domácího násilí a prostituce. Mnohé mladé ženy prodávají svá těla za peníze, aby si mohli dovolit jídlo. Spolu s programem světové výživy plánuje CARE další rozdělení poukázek na peníze v hotovosti, které podporují i místní obchodníky tím, že lidé nakupují výrobky vyrobené a vypěstované přímo v Lesothu!

Máte pocit, že se krize ‘přehlédla’?
Ve světě je tolik krizí, že potíže v malé zemi, jako je Lesotho, na sebe přitahují jen málo pozornosti. Ale je to malá země ve velké bídě. CARE a jiné organizace jsou podporovány několika vládami a jinými sponzory, ale dosavadní pomoc nestačí. Potřebujeme především peníze na pomoc dlouhodobou. Chceme pomoci lidem postavit se na vlastní nohy. CARE by chtěla například podporovat rodiny při zřizování zeleninových zahrad a požadovat budování technik zemědělství, které jsou méně ovlivňovány obdobím such. Jen tak se budou moci rodiny připravit na přicházející sucha. Rozdělování potravinové pomoci samo o sobě nestačí. 

Zpátky k přehledu