26. října 2018

Lékařská péče v Nigeru zachraňuje životy novorozenců a jejich matek

Nový život s sebou přináší velké naděje a očekávání. S narozením nového člena rodiny si spojujeme hlavně radost, ale také někdy obavy o jeho zdraví a budoucnost. Některé děti nemají na začátku života stejné podmínky a strach maminek o jejich zdraví pak převáží nad štěstím.

V africkém Nigeru zemře devět dětí ze sta ještě před pátým rokem života. Mají tak třicetkrát menší šanci oslavit páté narozeniny než děti v České republice. Velkou měrou je to způsobeno nedostupností lékařské péče před porodem i během něj. Mladé maminky mají samy málo živin a jejich mateřské mléko dětem nestačí. Ty tak často trpí podvýživou, která je ohrožuje na životě.

V odlehlých oblastech na nigerském venkově se ale maminky s dětmi k lékaři včas nedostanou, zdravotnická centra a nemocnice zdaleka nepokrývají potřeby všech pacientů. Také s pomocí českých dárců a české vlády, s podporou humanitárního zdravotnického programu MEDEVAC, proto buduje CARE ve venkovských oblastech Nigeru zdravotnická centra a proškoluje lékaře a zdravotní sestry, aby se dokázali lépe postarat o těhotné ženy a maminky novorozenců. Pravidelné kontroly před porodem a asistence při něm významně snižují úmrtnost matek i jejich dětí.

Bezpečný porod a kvalitní poporodní péče usnadňuje nigerským dětem start do života. Dokonce i těžce podvyživená miminka dokáže včasná lékařská péče zachránit.

Mladé maminky v Nigeru už nemusí díky CARE cestovat se svými miminky desítky kilometrů, když potřebují lékařskou péči. Foto: Sabine Wilke/CARE

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva vnitra v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC.

Zpátky k přehledu