23. září 2014

Klimatický summit OSN

Tříbodový plán na pomoc nejvíce zasaženým lidem před klimatickými změnami

Robert Glasser

Již dnes se světoví lídři sejdou na klimatickém summitu OSN v New Yorku. Od posledního klimatického summitu v Kodani v roce 2009 je letošní summit pokládán za nejdůležitější setkání světových lídrů týkající se klimatických změn. Summit v New Yorku se těší velkému zájmu médií i veřejnosti, a tak to má být. Klimatické změny jsou jedním z nejzávažnějších problémů dnešní doby.

V CARE pracujeme s lidmi z nejchudších zemí světa, kteří již dnes pociťují na vlastní kůži rozsah a rychlost dopadu klimatických změn. Zprávy, které každodenně dostáváme od našich týmů ukazují, že extrémní a nepředvídatelné výkyvy počasí se staly novou normou v těchto zemích.

Livestock  Animals East Hararghe 1 Oromiya Region EthiopiaZde je jen malá ukázka ze zpráv z posledních tří týdnů: Kambodža: Povodně a sucha. Indie: Povodně v Jammu a Kašmíru. Filipíny: Tajfun Luis. Nepál: Povodně a sesuvy půdy. Vietnam: Pohotovost kvůli tajfunu Kalmeigi. Somálsko: Sucho a nedostatek potravin. Filipíny: Pohotovost kvůli tropické bouři Luis. Etiopie: Sucho a nedostatek potravin. Keňa: Pohotovost kvůli hrozícímu suchu. Srí Lanka: Sucho a nedostatek potravin. Bangladéš: Hrozba povodní. A seznam pokračuje. Rozsah zkázy a příběhy jednotlivých lidí, které jsou za každou z těchto zpráv, jsou opravdu srdcervoucí.

Pokud vlády nepřijmou nezbytná opatření, situace se bude ještě dále zhoršovat. Podle zprávy, kterou minulý týden vydala Světová meteorologická organizace, úrovně emisí skleníkových plynů znepokojivě stoupají a v roce 2013 dosáhly rekordní hodnoty. Už příští měsíc bude Mezivládní panel OSN pro klimatické změny (IPCC) znovu upozorňovat na skutečnost, že pokud se tuto tendenci nepodaří zvrátit a emise nebudou výrazně omezeny, svět bude nezvratně směřovat ke zničujícímu globálnímu oteplení.

Už dnes, 23. září, mají světoví lídři jedinečnou příležitost učinit správné rozhodnutí pro nejchudší obyvatele naší planety, kteří nespravedlivě nesou tíhu důsledků klimatických změn, a zároveň také pro současné i budoucí generace.

I když cílem summitu není dosáhnout společný výsledek, jako například podepsání paktu nebo dohody, každý ze světových lídrů, a to zejména ti z nejmocnějších států světa, může a musí prokázat vůli řešit otázku naléhavosti hrozby klimatických změn. Uvědomujeme si vážnost situace a proto jsme připravili tříbodový plán, jehož naplnění je nezbytné v boji proti klimatickým změnám.

CARE Nepal staff  prepare one of several loads of rice to support families affected by flooding in western Nepal-2Zaprvé, světoví lídři musí přijmout opatření na výrazné snížení emisí skleníkových plynů. To znamená, že fosilní paliva by se už neměla extrahovat a spalovat, namísto toho se musí hledat nové způsoby, které by umožnili větší využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie a to nejpozději do roku 2020.
Světoví lídři také musí pracovat na vytvoření nových ekonomik založených na využívání obnovitelných zdrojů energie, bez emisí uhlíku, a zároveň musí znovu potvrdit jejich závazek k omezení oteplování na maximálně 1,5°C za rok nad předindustriální úrovní. K dnešnímu dni se oteplování světa zvýšilo o přibližně 0,9°C od dob průmyslové revoluce. Nicméně, pokud budeme pokračovat s dosavadním ekonomickým modelem, existuje vážné riziko, že se do konce tohoto století svět oteplí až o 4 stupně. To by znamenalo extrémní oteplování s katastrofálními následky pro nás všechny, ale opět zejména pro komunity těch nejchudších.

Za druhé, je nutné přijmout větší opatření k řešení současných a budoucích dopadů změny klimatu. Vlády musí poskytovat větší podporu lidem k tomu, aby byli schopni přizpůsobit se rostoucím důsledkům změn klimatu v zemích jako je Nepál, Bangladéš, Kambodža, Etiopie, nebo v jiným zemích, které jsou postihnuty klimatickými změnami jako první.
Požadujeme, aby se taková opatření provedla férově, a aby se tudíž zaměřila na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel naší planety, z nichž velkou část tvoří ženy a dívky. Rovněž je nezbytné zajistit aby zasažené komunity mohly vyjádřit svůj názor v procesu plánování a implementace programů, a mohly zároveň uskutečnit i jejich vlastní plány adaptace na klimatické změny. Všechna opatření musí zároveň zajistit respektování rovnosti pohlaví a zlepšení práv pro ty nejchudší.
Rozvinuté země jsou největšími producenty skleníkových plynů, které zapříčiňují klimatické změny, a proto se musí tyto země také podílet na splácení jejich účtů. Mezinárodní komunita rozvinutých zemí zároveň musí přidat alespoň 15 miliard USD do tzv. Zeleného Klimatického Fondu (Green Climate Fund) na to, aby se mohli efektivně implementovat opatření přijaté na pomoc při adaptaci na klimatické změny v následujících letech.

Zatřetí, světoví lídři musí světu vyslat jasný signál o tom, že se zavázali k přijetí nové a ambiciózní smlouvy týkající se klimatických změn na příštím summitu v Paříži. Musí svět nasměrovat na udržitelnou, a ne na lehkomyslnou cestu jak tomu bylo doposud.

V CARE víme, že bez boje proti klimatickým změnám se nám nikdy nepodaří chudobu porazit, a proto budeme monitorovat, jak se situace na mezinárodní scéně bude vyvíjet. Setkání světových lídrů budeme pozorně sledovat společně se stovkami tisíc znepokojených lidí, kteří minulý víkend vyšli do ulic v Paříži, New Yorku, Londýně, New Dillí, či jiných městech, a také se stovkami milionů lidí, kteří už dnes žijí v oblastech, které leží na předních liniích dopadu klimatických změn. Ať je dnešek momentem naděje a inspirace pro nás všechny.

Robert Glasser je generálním tajemníkem CARE International

Přečtěte si více o práci CARE v oblasti klimatických změnhttp://www.careclimatechange.org

Zpátky k přehledu