23. prosince 2015

Klimatická dohoda: „Naděje pro nejchudší svět“

Díky klimatické dohodě, která byla přijata v Paříži, jsme dosáhli důležitého milníku v boji proti změně klimatu. Samotná dohoda však ze světa bezpečnější místo neudělá.

klima nadeje„Pařížská úmluva přináší naději pro země, kterých se klimatické změny nejvíce týkají, a také pro lidi, kteří se nacházejí v první linii klimatických změn. Nyní je důležité, aby se vlády úmluvy skutečně držely a splnily své sliby. Boj o svět, kde bude větší klimatická bezpečnost, teprve začíná,’ říká Sven Harmeling, klimatický expert CARE.
Podle CARE nejzranitelnějším rozvojovým zemím pomůže především cíl omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia. Nyní vlády musí co nejdříve upustit od využívání fosilních paliv a úžeji spolupracovat, aby byla přijata náležitá usnesení.

Změna klimatu je dennodenním původcem velkého ničení a ztrát. Ti nejchudší přitom mají omezenou možnost se těmto změnám přizpůsobit.

„Země orientované na průmysl dlouho vedly o tom, jak se vypořádat s nevyhnutelným poškozováním klimatu, zbytečně politizovanou debatu. Z Paříže si odvezli vědomí větší morální povinnosti vůči nejchudším lidem na světě, nutnosti předcházet klimatickým změnám a také potřebu rychlejšího snižování emisí,’ říká Harmeling.

Humanitární organizace, jako je CARE, a koalice různých států, před konferencí i v jejím průběhu usilovně pracovaly na tom, aby zajistily, že ve smlouvě budou zakotvena lidská práva a rovnost žen a mužů. Pařížská dohoda by podle Harmelinga mohla být impulsem pro posílení lidských práv v rámci klimatu, pokud ovšem budou vlády skutečně realizovat své sliby učiněné v Paříži.
Podle CARE bude v oblasti klimatických změn rozhodujících příštích pět let. Nová dohoda vstoupí v platnost v roce 2020 a do té doby musejí být projekty ustanovené pařížskými jednáními realizovány. „Problém klimatické změny ještě zdaleka není vyřešen. Největší zátěž i nadále ponesou chudí a nejvíce zranitelní lidé. Než se to změní, budeme pokračovat v našem boji za klimatickou spravedlnost,’ uvedl Harmeling.

Zpátky k přehledu