29. října 2008

Keňa: Žena, která našla svou cestu

Chybí odborné vzdělání a vědění
Zeitun dobře zná nedostatky své domoviny. Rodinám nechybí jenom obživa, ošacení a nejzákladnější předměty denní potřeby, ale také vědomosti. Posílat děti do školy a platit za vzdělání poplatky jsou luxusem, který si rodina nemůže dovolit. I když se Zeitun a ostatní ženy ve vesnici snaží zlepšit situaci, k žádnému pokroku to nevede. „Vytvořily jsme skupinu pro ženy a chtěly jsme se vzájemně podporovat. Žádná z nás neměla potřebou kvalifikaci a náš spořitelní spolek, to byla velká katastrofa. Neuměly a nemohly jsme si pomáhat.“

Průjem končívá smrtí
Rovněž sanitární situace oblasti Kibigori na západě Keni je problematická.  Většina rodin nemá latríny a potřebu vykonává někde v křoví či na plantážích. Časté průjmy u mnohých obyvatel jsou proto logickým důsledkem. Zejména u dětí do pěti let jsou následky zničující a obyčejný průjem často končí smrtí.

Povědomí o správné hygieně je životně důležité
Poté, co CARE začala pracovat v této oblasti, zúčastňuje se Zeitun a její skupinka žen prvních školení. Vyučuje se zdravověda a hygiena, společně s ostatním obyvatelstvem jsou budovány latríny a zavodňovací systém. „CARE nám ukázala, jak máme my sami stavět latríny, “ říká Zeitun. Současně jsou vyučeny zdravotní poradci a poradkyně. Zeitun je jednou z nich. „Dnes jsem schopna předat své znalosti o hygieně dál, zejména matkám, dětem a nemocným AIDS,“ pyšní se.

Práce přináší ovoce
Počet průjmových onemocnění u dětí a infekčních nemocí způsobených nedostatečnou hygienou, zvláště u osob pozitivních na HIV, začal klesat. Díky dobudovanému systému přívodu vody mohou především dívky pravidelně chodit do školy. Jejich dřívějším úkolem bylo nosit vodu ze vzdálených oblastí. Také myšlenka spořitelního spolku byla opět probuzena k životu. „Díky CARE dnes víme, jak spolek správně vést! Já vlastním kuřecí farmu a teď spořím na kozu. Přežití naší rodiny je zajištěno,“ raduje se Zeitun. 

Zpátky k přehledu