17. listopadu 2016

JIŽNÍ SÚDÁN: Když hra na jídlo nedokáže nasytit…

Malá Nyahok z Jižního Súdánu si ráda hraje na vaření. Skutečné jídlo je pro ni ale vzácné. Kvůli ozbrojenému konfliktu musela spolu s rodinou utéct ze svého domova s prázdnýma rukama. V současnosti žije v uprchlickém táboře, dostává jen jedno nebo dvě jídla denně a každý den bojuje o přežití.

One of Nyahok’s favourite games is to play house; recreating the traditional cooking method of three hots stones. She mixes water and dirt – all that is left as she pretends to cook the family’s meal. This is one way young girls learn the duties of womanhood. Before the conflict broke out Nyahok used to play with toy’s bought from the market; and she had a doll that she liked to play with, but all this was lost when they had to run from their homes and either burnt or looted. “Toys need money,” says her aunt, “before the war we had money and sometimes we would go to the market and buy toys like cars, musical boxes and dolls. Now we have nothing.”

Nyahok je 5 let a je stejně stará jako její vlast – Jižní Súdán. Pro dítě narozené v Jižním Súdánu znamená dožít se pátých narozenin skoro zázrak. Má totiž 27krát menší šanci, že se dožije pěti let, než dítě žijící v České republice.

Válečný konflikt v Jižním Súdánu si už vyžádal sta tisíce životů obyvatel. Přes 5 milionů lidí potřebuje akutně humanitární pomoc. Lidé kvůli zničené úrodě hladoví a 900 000 dětí trpí podvýživou.

Naléhavě tu chybí dostatek pitné vody, dále pak léky a lékařská pomoc. V takových podmínkách je při porodu často ohrožen život matky i dítěte.

Od začátku krize v roce 2013 pomáhá CARE uprchlíkům z Jižního Súdánu přežít v neúnosné a život ohrožující situaci. Každý dar pomůže zajistit jídlo a lékařskou péči dětem, jako je Nyahok. 

Pro představu uvádíme náklady spojené se základními potřebami dětí:

  • 1 potravinový balík CARE v hodnotě 300 Kč zajistí terapeutickou vysokokalorickou výživu jednomu podvyživenému dítěti na dva týdny.
  • 1 porodní balík CARE v hodnotě 650 Kč uhradí těhotné ženě bezpečný porod ve zdravotnickém zařízení.
  • 1 zdravotní balík CARE v hodnotě 900 Kč přispěje na výjezd lékařů za pacienty do odlehlých oblastí.

Jižní Súdán je pětiletá dívka. A hladoví.

Jižní Súdán vznikl jako samostatný stát v roce 2011. Na konci roku 2014 zde ale vypukl ozbrojený konflikt. V zemi je potřeba naléhavá humanitární pomoc, protože v důsledku zničené úrody trpí lidé hladem a děti jsou vážně podvyživené. Lidé na útěku nemají dostatek pitné vody, léků ani lékařské péče.

Zpátky k přehledu