17. ledna 2013

Indie: Zastavte násilí na ženách!

CARE International

Patriarchální Indická společnost častokrát brání ženám a dívkám, aby dosáhly svých práv a naplnily svůj potenciál. (CARE / Vishwanathan)

CARE sdílí hněv lidí v Indii z nedávného brutálního znásilnění a smrti 23-leté ženy. Připojujeme se ke stovkám tisíců Indů volajících po spravedlnosti v tomto případě a po hlubším řešení příčin zneužívání a nespravedlnosti. Podporujeme jejich úsilí ve využití této chvíle na změnu dlouholetých a hluboce uložených způsobů myšlení v Indii, které dělají každodenní násilí a diskriminaci vůči ženám a dívkám v této krajině akcentovým.

CARE Indie vyzývá k podepsání petice, ve které žádá indickou vládu, aby reagovala na obavy a pochybnosti o tom, jak se k násilí páchanému na ženách tato země staví a jak je tato otázka řešena.

Podepsat nyní!

Pro miliony žen po celém světě je násilí, diskriminace, a omezení jejich základních svobod, jejich každodenní realitou. Jsme přesvědčeni, že ukončení této nespravedlnosti je nejen správná věc, za kterou musíme bojovat, ale toto úsilí je nevyhnutelné i pro odstranění extrémní chudoby a vybudování bezpečnějšího a lepšího světa pro nás všechny. Společnost nemůže prosperovat, pokud polovina jejích obyvatel nemůže naplnit jejich potenciál a plně přispět k jejímu rozvoji.

My v CARE se zavazujeme ke spolupráci s našimi partnery po celém světě, abychom umožnili ženám a dívkám – a vůbec všem chudým a marginálním skupinám lidí – realizovat jejich základní lidská práva, spravedlnost a rovnost, tak aby mohli oni sami hrát hlavní roli při zlepšování jejich života a života jejich rodin a komunit. CARE Indie se zaměřuje na posílení postavení žen a dívek zejména z nízkých kast a kmenových společností, protože tyto jsou nejen neúměrně postiženy chudobou a diskriminací, ale v patriarchální společnosti také nejvíce trpí bezmocností v realizaci jejich práv a nároků. Ve všech svých programech pracuje CARE Indie na odstranění zakořeněných norem chování, které vedou k rodovému násilí a nerovnosti.

Zpátky k přehledu