12. ledna 2015

Haiti: Před pěti lety tam křičela zem.

Od Stefana Ewerse, člena představenstva CARE Německo-Lucembursko

Z těch čísel i dnes běhá mráz po zádech: 200.000 mrtvých, 300.000 zraněných a 1,5 milionu lidí bez domova. Během několika sekund se dne 12. ledna 2010, přesně před pěti lety, drasticky změnil život obyvatelům Haiti. Všude byla jen obrovská zkáza a lidé pohřbeni pod troskami. ‘Goudou Goudou’: tak lidé v tomto karibském státě napodobují ohlušující zvuk zemětřesení. ‘Bylo to, jakoby křičela zem! Pak nastalo všude kolem na chvíli úplné ticho. A pak strašný křik lidí,’ vzpomíná jako by to bylo včera jeden z obyvatel Haiti na ten den před pěti lety.

Začátek nového roku se vždy nese v duchu optimismu. Na Haiti rok 2010 vítali ohňostroji a veselé oslavy doprovázel smích lidí tančících v ulicích. O dvanáct dní později však zemětřesení vrhlo tuto nejchudší zemi západní polokoule do ještě větší propasti beznaděje. Snímky z místa katastrofy obletěly svět. Soucit a velkorysost lidí byly obrovské. Rozsah a dopady této katastrofy musíme mít na paměti i dnes. O Haiti se v těchto dnech hodně píše. Média přinášejí zejména hodně kritiky, protože obnova Haiti bude trvat déle, než se plánovalo, a ne všechny slíbené finanční prostředky se dostaly na místo.

Bezprostředně po zemětřesení přišlo na Haiti nespočetné množství organizací a charit. Jenže ne všichni byli schopni koordinovat svou práci tak, aby efektivně pomohli. Politický systém na Haiti je složitý a sociální nerovnosti v zemi jsou obrovské. Kritika je vždy dobrá, protože může vést ke zlepšení práce humanitárních organizaci v dané oblasti. Nicméně kritika je oprávněná jen do té doby, dokud nevede k rezignaci. Navzdory problémům a výsledkům, které se na Haiti dosahují pomaleji než se čekalo, nemůžeme upustit od našeho úsilí v této tak přírodně a kulturně bohaté zemi!

Již před zemětřesením bylo Haiti chronicky chudou a nedostatečně rozvinutou zemí. Zemětřesení zasáhlo hlavní město a tedy ekonomické a politické centrum země. Navíc od roku 2010 zemi neustále zasahují jiné přírodní katastrofy – jako bylo pět tropických cyklonů, střídání extrémního sucha a následně záplav. Vlivem změny klimatu očekávají země v regionu v příštích desetiletích silnější hurikány, sucha a eroze půdy. Nejsou vyloučena ani další zemětřesení.

Jak můžeme smysluplně pomoci v rozvoji Haiti? Tím, že podpoříme soběstačnost místních obyvatel a pomůžeme jim ve vytvoření jejich vlastních zdrojů příjmů a v investicích do budoucnosti. Při mé nedávné cestě na Haiti jsem navštívil ženy, které spojily své síly v malých spořících skupinách. Společně si šetří malé částky a potom si navzájem poskytují půjčky, které by jim jinak banka neposkytla. Následně tyto půjčky využívají k pěstování a prodeji zeleniny, založení kadeřnictví, nebo i na školné pro děti. Ženy z Haiti samy nejlépe vědí, kam svoje úspory investovat. Od zemětřesení v roce 2010 se i s podporou CARE vytvořilo více než 1200 takových skupin, které dohromady našetřily v přepočtu více než 28 miliónů korun.

se nesmíme vzdát ani na páté výročí zemětřesení a musíme i nadále investovat naše úsilí a prostředky do silné vůle těchto životaschopných a štědrých lidí na Haiti.

Pomáhejte spolu s námi!

Zpátky k přehledu