14. července 2014

Ghana: Mám právo sama rozhodnout, kdy se vdám!

V některých částech Ghany se velký počet dívek vdává již před zákonem stanovenou věkovou hranicí, která je 18 let. CARE pracuje s dívkami a komunitami, v nichž dívky žijí, a bojuje tak proti nuceným sňatkům.

Zpráva od Heather Barnabe, pracovnice CARE Kanada.

Informovat dívky o jejich právech

3513245x140630 news ghana 2Brzké a nucené sňatky patří mezi tradiční zvyklosti, za kterými stojí sociální a ekonomické důvody, náklady na školné pro dívky a vnímání jejich postavení v rodině, nebo také přesvěcení mnohých rodin o tom, že manželství může nabídnout jejich dcerám větší ochranu.

Baaura Rawdat se však nepoddala přednastavenému osudu. Šestnáctiletá Baaura je prezidentkou CARE klubu dívek ve městě Liplime, a do budoucna má zcela jiné ambice než brzký sňatek. Chce být doktorkou a po dokončení studia plánuje vrátit se do své komunity. Chce poskytovat dostupnou lékařskou péči ženám, které, jak Baaura sama říká, nutně potřebují zlepšení zdravotní péče.

Jak se Baaura vyrovnává s tlakem, který je na ni vyvíjen v otázce manželství? V klubu, do kterého Baaura patří, informuje CARE dívky o jejich právech a o tom, jak společně vzdorovat tlaku, kterým jsou nuceny do časných manželství. Když Baaura vypráví o svých právech, cituje Úmluvu OSN o právech dítěte. ‘Přemýšlím nad sebou a nad moji budoucností. Co si zasloužím? Vzdělání a právo sama si zvolit, kdy se vdám,’ říká Baaura.


CARE pracuje s představiteli místních komunit v boji proti nuceným sňatkům

Bohužel nestačí jen informovat dívky o jejich právech v boji proti tradičním praktikám nucených sňatků. Aby CARE pomohla dívkám jako Baaura dostudovat předtím, než se vdají, zřídila projekt ‘Konkrétní činy, jak zabránit nuceným sňatkům mladistvých dívek’. V rámci tohoto projektu CARE pomáhá komunitám pochopit negativní sociální a ekonomické dopady, které mají brzká manželství na dívky, na jejich rodiny a celou společnost. I statistiky potvrzují skutečnost, že vzdělání Baaury je nejlepší investicí, jakou může její rodina udělat. Každý rok vzdělaní navíc, které dívky absolvují na střední škole, zvyšuje jejich pozdější příjem o 10 až 20%.

Zapojeni jsou cíleně také představitelé místních komunit. Účastní se diskuse o negativních dopadech předčasných nucených sňatků a jako morální strážci komunit, ve kterých žijí, tak mohou podstatně ovlivnit osud dívek a zároveň celých těchto komunit.

Zpátky k přehledu