01. září 2014

Gaza: Fénix, kterému musíme pomoci vstát z popela.

 

Minulý týden se podařilo dojednat dlouhodobější mír mezi Izraelem a Hamasem. Izrael také souhlasil se zmírněním blokády Pásma Gazy a možnostmi dovozu pomoci či stavebního materiálu. Po dvou měsících války si tak svět trochu oddechl a média začínají přinášet optimističtější zprávy o pomalém návratu regionu do normálního života.

WBG-2014-AB-46-350Můžeme však vnímat dohodnuté příměří jako opravdový konec krize v Pásmu Gazy a návrat Palestinců do normálního života? Podle dosavadních odhadů bude trvat obnova Gazy minimálně 20 let, a to za předpokladu, že Izrael opravdu zmírní blokádu a povolí dovoz stavebních materiálů, které momentálně obyvatelé Gazy naléhavě potřebují k tomu, aby mohli začít s obnovou domovů.

Organizace CARE vyzývá mezinárodní společenství, aby pomoc poskytovaná Palestincům řešila nejen jejich naléhavé krátkodobé potřeby, ale zaměřila se také na dlouhodobý plán obnovy, řešila otázky udržitelného rozvoje a soběstačnosti v Gaze. CARE zároveň vyzývá účastníky mezinárodní konference dárců, která se tento měsíc uskuteční v Egyptě, aby prokázali dostatečnou flexibilitu při řešení pomoci Gaze a poskytli finanční prostředky potřebné na dlouhodobý rozvoj.

DSC 0049‘Palestinské rodiny potřebují pomoc nejen s překonáním akutních důsledků současné krize, ale také s komplexní a dlouhodobou obnovou svých domovů a živobytí,’ říká René Celaya, ředitel CARE pro Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy. ‘Musíme promyslet strategii podpory pro obyvatele Gazy. Kromě akutní potřeby zajištění jídla a vody místním obyvatelům, je třeba zajistit pracovní potřeby, školení a ekonomické příležitosti. Vodovodní potrubí, zavlažovací systémy, či zemědělská a výrobní zařízení jsou zcela zničené. Gaza potřebuje vybudovat lepší ekonomiku a více pracovních příležitostí, aby lidé mohli zabezpečit důstojný život vlastních rodin. A tato práce, toto úsilí, začíná právě teď,’ říká Celaya, který se teprve nedávno vrátil z návštěvy konfliktem zasažených oblastí v pásmu Gazy. Byl ohromen přístupem lidí, kteří si už v životě tolik vytrpěli: ‘Slyšel jsem, že obyvatelé Gazy jsou přirovnáváni k Fénixovi, který i navzdory opakujícím se tragédiím znovu a znovu vstává z popela. A to byl opravdu dojem, který jsem měl z lidí, s nimiž jsem se setkal. I dnes jsou opět odhodláni obnovit svoje životy, ale nedokážou to dělat do nekonečna sami, bez podpory.’

350René Celaya oceňuje důležitou roli, jakou ve vedení komunit v Gaze hrají ženy. ‘V současné krizi je jasnější než kdykoli předtím, že obnova Gazy se bez aktivního zapojení žen nepodaří. Ženy hrají obrovskou – ale doposud jen neformální – roli v místní ekonomice. Pokud jim i nadále budou upírána vlastnická práva, možnosti výdělečné činnosti nebo investice, nebude se Gaza rozvíjet. Tato krize je proto zároveň i novou příležitostí ukázat, že větší rovnost umožňuje společnosti rychlejší rozvoj,’ dodává René Celaya.

Haifa2Haifa Abu Amro, asistentka pro komunikaci CARE v Gaze popisuje současnou situaci:
‘Všichni lidé se teď společně podílejí na poskytování pomoci tak, jak je to jen možné. V jednom domě, který jsme tu nedávno navštívili, obývalo každou z místností 50 až 60 lidí. Neměli žádné jídlo, ani židle nebo matrace, nic. Většina z těchto lidí, kteří se nyní budou vracet do svých domovů, tam vůbec nic nenajde. Jejich domy byly zničeny.
Lidé se zde na příměří dívají spíše skepticky. Dobře vědí, že i přes konec války, bude tato katastrofa pokračovat ještě dlouho.’


CARE International působí od roku 1948 v Izraeli a v Palestině. V posledních desetiletích, poskytuje CARE pomoc zejména těm nejzranitelnějším osobám. Většina z nich jsou ženy a dívky, které nesou hlavní břemeno konfliktu a chudoby.

 

Zpátky k přehledu