12. července 2017

Fotogalerie: Workshop o genderu a diverzitě

Ženy a dívky jsou v centru pozornosti všech našich projektů. Proto jsme ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Ústavem mezinárodních vztahů Praha (IIR) uspořádali seminář o genderu a diverzitě. S účastníky z řad státních i neziskových organizací jsme sdíleli zkušenosti a pojmenovávali stereotypy tak, aby si uvažování o genderu mohl každý odnést do své denní praxe.

 

Kurz facilitovali Julia Alfandari a Thomas Haunschmidz z rakouské CARE.

 

Cílem workshopu bylo sdílení zkušeností, představení konkrétních modelů a konceptů tak, aby byla témata genderu a diverzity co nejlépe přenosná do každodenního života, v osobní i profesní rovině každého účastníka.

 

Na workshop bude potenciálně navazovat prohlubující školení.

 

Důraz byl kladen na konkrétní využití nových pohledů a postupů.

 

Všechno se vším souvisí – názorná ukázka trojúhelníku, který zachycuje základní principy uplatňování genderového hlediska v projektech i běžném životě.

 

Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast na workshopu! 

Zpátky k přehledu