21. března 2013

Etiopie: Budoucnost bez hladu!

Díky speciální výživě se má malá Bilacha opět dobře. Foto: CARE

 

Etiopie patří mezi nejchudší země světa. Mnoho malých zemědělců ztratilo během sucha v létě 2011 veškerý svůj majetek. Organizace CARE byla ihned na místě a distribuovala potraviny, speciální výživu pro děti a jiný záchranný materiál. CARE i nadále pomáhá lidem v Etiopii znovu vybudovat jejich živobytí, a zlepšit tak jejich životy.

Konečně je moje vnoučátko opět zdravé!
Předtím, než přišlo sucho, měla Sukka 20 kusů dobytka, který zabezpečoval přežití jí, jejím dvěma synům a její vnučce Bilache. Se suchem ztratila Suka veškerý její dobytek, a tedy i celé její živobytí.

Stav její vnučky Bilachy se stále zhoršoval, protože rodina neměla co jíst. Hned jak pracovnice CARE přišla do vesnice, kde bydlí Sukka, okamžitě poznala, že Bilacha trpí akutní podvýživou. Bilacha dostala speciální výživu pro děti a brzy nato se její stav začal zlepšovat.

Foto: Tobias Müller

 

Ovce, kozy a slepice proti hladu
CARE pokračuje v práci na místě i poté, co se skončily urgentní dodávky pomoci v dobách největší krize. CARE pomáhá drobným zemědělkyním v Etiopii znovu si vybudovat jejich živobytí. CARE jim dodává ovce a kozy, aby si mohli postupně opět vychovat stádo. Každá příjemkyně je povinna předat první jehně nebo kůzle jiné ženě v obci. Takto má z pomoci CARE užitek i více rodin najednou. CARE navíc malým zemědělkyním také distribuuje slepice. Prodej vajec poskytuje ženám pravidelný příjem. Suka také dostala pár koz na vychování si vlastního stáda. Nyní doufá, že se na jaře narodí kůzlátka a ona bude opět moci nakrmit svou rodinu úplně sama.

CARE pomáhá dlouhodobě: po katastrofách, jako jsou sucha způsobující hladomory, setrvává CARE obvykle několik dalších let v postižené oblasti a pomáhá lidem vybudovat si nové živobytí.

Zpátky k přehledu