12. srpna 2014

Epidemie eboly v západní Africe


Organizace CARE je hluboce znepokojena pokračujícím šířením smrtícího viru ebola v západní Africe. Aby se zabránilo vzniku dalších ohnisek viru, spolupracuje CARE s místními zdravotnickými organizacemi na vzdělávání veřejnosti o viru ebola.

Ebola Poster - Final approved 3CARE například vytvořila plakát, který seznamuje s příznaky eboly jak gramotné, tak i negramotné obyvatele. Současná epidemie této hemoragické horečky v západní Africe je dosud nejsmrtelnější v historii. V Guinei, Libérii, Sierra Leone a Nigérii už zemřelo více než 900 lidí.

CARE využívá svých kontaktů s obyvateli v Sierra Leone a Libérii k zdravotnické osvětě, která je jednou z nejlepších cest ke snížení nebezpečí nákazy. V Sierra Leone už CARE distribuovala 1650 informačních letáků v regionech Kambia, Tonkolili, Bombala a Koinadugu.

Vypuknutí epidemie nemá významný vliv na práci CARE v regionu, ale zaměstnanci CARE byli vyzváni k opatrnosti. Byli požádáni, aby hlásili podezření na případy onemocnění virem eboly a až do odvolání zastavili práci ve virem zasažených oblastech. CARE také požádala pracovníky, kteří mají osobní vztahy k lidem v postižených oblastech, aby včas upustili od jejich návštěv.

Zpátky k přehledu